Showing 72 results

Archival description
Sverige
Print preview View:
Södermalms högre läroanstalt för flickor
Södermalms högre läroanstalt för flickor
Kungsgatan 18, kvarteret Bryggaren m.m.
Kungsgatan 18, kvarteret Bryggaren m.m.
Anton Sjögrens papper
Anton Sjögrens papper
Biographica rörande August Strindberg och dottern Greta von Philp
Biographica rörande August Strindberg och dottern Greta von Philp
Almanackor
Almanackor
August Strindberg: Anteckningsböcker från resorna i Sverige
August Strindberg: Anteckningsböcker från resorna i Sverige
August Strindberg: Förlagskontrakt och andra ekonomica
August Strindberg: Förlagskontrakt och andra ekonomica
Anna Rydstedts samling
Anna Rydstedts samling
Material rörande August Strindbergs En blå bok
Material rörande August Strindbergs En blå bok
Arvid Ulrichs strindbergsamling
Arvid Ulrichs strindbergsamling
Öyvind Fahlström: Tillägg
Öyvind Fahlström: Tillägg
Biographica rörande August Strindberg
Biographica rörande August Strindberg
August Strindberg: Diverse smärre strindbergsautografer
August Strindberg: Diverse smärre strindbergsautografer
Tora Dahls och Knut Jaenssons samling
Tora Dahls och Knut Jaenssons samling
Sven Bring (adlad Lagerbring): Ars heraldica eller Wapnkonsten : utgifwen av professor Sven Bring, afskrifwen i Lund den 1. Oct. A:o 1749
Sven Bring (adlad Lagerbring): Ars heraldica eller Wapnkonsten : utgifwen av professor Sven Bring, afskrifwen i Lund den 1. Oct. A:o 1749
Sjögestabro släktarkiv
Sjögestabro släktarkiv
Barbro Lindgrens samling
Barbro Lindgrens samling
Material rörande Sven Låstbom
Material rörande Sven Låstbom
Kopior av material av Olof von Dalin och Carl Gustaf Tessin
Kopior av material av Olof von Dalin och Carl Gustaf Tessin
Lagerlöfska släktarkivet. Tillägg: Karl Lagerlöfs efterlämnade papper
Lagerlöfska släktarkivet. Tillägg: Karl Lagerlöfs efterlämnade papper
Strindbergsarkivet
Strindbergsarkivet
Anteckningar uti Sveriges yttre laghistoria under professor Schlyters föreläsningar Upsala vårterminen 1835
Anteckningar uti Sveriges yttre laghistoria under professor Schlyters föreläsningar Upsala vårterminen 1835
Nils Strindbergs samling
Nils Strindbergs samling
Funckska släktarkivet [tillägg] : Alexander Funck
Funckska släktarkivet [tillägg] : Alexander Funck
Rydbergska samlingen
Rydbergska samlingen
Ellen Keys samling
Ellen Keys samling
Rut Hillarps samling
Rut Hillarps samling
Kurt Bergengrens samling
Kurt Bergengrens samling
Nils Ahnlunds efterlämnade papper
Nils Ahnlunds efterlämnade papper
Selma Lagerlöf Collection
Selma Lagerlöf Collection
Samkväm för kvinnor från olika yrkesområden, "Tolfterna"
Samkväm för kvinnor från olika yrkesområden, "Tolfterna"
Släkten von Essens släktbok
Släkten von Essens släktbok
Klippsamling: Om Upsala, skolminnen, Gnesta m.m. : Klipp och anteckningar
Klippsamling: Om Upsala, skolminnen, Gnesta m.m. : Klipp och anteckningar
Bengt Emil Johnsons arkiv
Bengt Emil Johnsons arkiv
Tage Lindbom: Excerpter
Tage Lindbom: Excerpter
Hildegard Uhlmann: Brev
Hildegard Uhlmann: Brev
Sjögestabro släktarkiv Tillägg
Sjögestabro släktarkiv Tillägg
Christian Eriksson: Brev
Christian Eriksson: Brev
Almare Stäkets arkiv : Släkten Björnstjerna
Almare Stäkets arkiv : Släkten Björnstjerna
Eli Heckschers efterlämnade papper
Eli Heckschers efterlämnade papper
Släkten Wrangels samling
Släkten Wrangels samling
Avhandlingen "Delineationem genuini scientiarum systematis"
Avhandlingen "Delineationem genuini scientiarum systematis"
Akademiska avhandlingar
Akademiska avhandlingar
Olle Hägers samling
Olle Hägers samling
Carl Johan Grafströms släktarkiv
Carl Johan Grafströms släktarkiv
Olle och Gurli Nystedts brev m m
Olle och Gurli Nystedts brev m m
Greta Giertz: material till läroböcker för sjuksköterskeelever
Greta Giertz: material till läroböcker för sjuksköterskeelever
Sivar Arnérs samling
Sivar Arnérs samling
Ellen Hagens samling
Ellen Hagens samling
Felix Körling: Tillägg
Felix Körling: Tillägg
Amelie Posses samling
Amelie Posses samling
Curmans villor i Lysekils arkiv
Curmans villor i Lysekils arkiv
Birger Johanssons arbetsmaterial inför uppsats om Nils Ferlin
Birger Johanssons arbetsmaterial inför uppsats om Nils Ferlin
Ven Nybergs samling
Ven Nybergs samling
Karl Petanders arkiv
Karl Petanders arkiv
Lagerbergska släktarkivet
Lagerbergska släktarkivet
Karl Nordströms papper
Karl Nordströms papper
Carlheim-Gyllenskölds samling: Tillägg
Carlheim-Gyllenskölds samling: Tillägg
Ester Gunilla Persson: Visböcker
Ester Gunilla Persson: Visböcker
Odencrantska släktarkivet
Odencrantska släktarkivet
Släkten Bagges papper
Släkten Bagges papper
Klara Johansons papper
Klara Johansons papper
Jonas Simas arkiv
Jonas Simas arkiv
Margareta Dellefors arkiv : Handlingar kring Dalhalla
Margareta Dellefors arkiv : Handlingar kring Dalhalla
Sällskapet Februarigubbarnas arkiv
Sällskapet Februarigubbarnas arkiv
Alfred Levertins efterlämnade papper
Alfred Levertins efterlämnade papper
Fritz Boltensterns samling
Fritz Boltensterns samling
Karlfeldts samling
Karlfeldts samling
Henrik Aminson: Bibliotheca Templi Cathedralis Strengnesensis
Henrik Aminson: Bibliotheca Templi Cathedralis Strengnesensis
Wängsjöbergsarkivet
Wängsjöbergsarkivet
Täckhammarssamlingen
Täckhammarssamlingen
Sigfrid Andersson: Anteckningar
Sigfrid Andersson: Anteckningar

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.