Arkiv L41 - Ellen Keys samling

Under resan med far 1873. Lästa böcker 15/1 1878 - 80-talet. Dagbok under resan med professor Retzius 1879, 1. Dagbok under resan med professor Retzius 1879, 2. Utan titel. 1883-84. Utan titel. 1888-89. Historiska anteckningar om (m:m Roland), (i Amerika), 1890. [Pärmens insida: 15/1 1890, 1884 över... Utan titel. 1891 [?]. Utan titel 1891. Lästa böcker (från 15/10 1891) [m. m.]. Litteraturhistorieanteckningar 1893. Föredrag 5 och 6 februari 1894: Spinoza. Med ett löst tillägg. Lästa böcker. Anteckningar om nya böcker. Utdrag ur böcker. Augusti 1894. Jämte några lösa anteck... Bok-katalog 1896. Om de franska moralisterna 1896-97. Del 1. Om de franska moralisterna 1896-97. Del 2. Några blyertsanteckningar om Jämtland och Dalarna 1897. Anteckningar om böcker som jag läst (utom de till arbetet hörande) från september 1897. Material till föredragen 1897-98 om Idéer och salonger under 1700-talet. [Anteckningar från en resa maj 1899]. Blad i början och slutet utskurna. [Resedagbok 1898]. [Dagbok 1 juni 1899 - ]. Oanvänd anteckningsbok med några noteringar i första pärmen. Ett blad utrivet och marg.-registr. ... Edinburgh 23 juni 1900. Kassabok 18 maj 1900. En del blad i början utskurna. Resan 1900. 1 maj - . [Anteckningsbok daterad 16 april 1902]. En del blad utskurna strax efter början. [Kassa- och anteckningsbok]. Inledning: "Hade med mig på resan 15 juni [1902] till Båstad-Norge..... [Kassabok, 1901, 2 april - ]. [Diverse anteckningar daterad 18/8 1902- ]. Lästa böcker 1903 (jämte referat, avskrifter, klipp m. m.). [Reseanteckningar m. m. 1905-06]. De första bladen utskurna. [Reseanteckningar 1906]. Inledning: "Munchen sommaren 1906... ". Anteckningar öfver Rahel [Varnhagen] i Biblioteket i Munchen juli 1906. [Dagboksanteckningar m. m. började april 1908]. [Dagboksanteckningar m. m.]. Inledning: "Ems, juli 1908 - ". [Dagboksanteckningar m. m.] Inledning: "Vägen från Geneve till Nizza... " [1909]. [Dagboksanteckningar m. m., 1910]. Pärmanteckning: "Här som i de tidigare har jag under dessa res... Almanacka 1918, med anteckningar. Almanacka 1916, med anteckningar. [Resa i Frankrike]. [Från London till Paris]. [Resa i Italien, 1]. [Resa i Italien, 2]. [Resa i Italien, 3]. [Resa i Italien, 4]. [Resa i Schweiz]. [Resa i Tyskland]. [Om Carlyle]. Madame du Deffand och Duchesse de Choiseul [m. m.]. K. A. Ehrensvärd. Lasalle. Byron [m. fl.]. Lermontoff [m. fl.]. G. E. Lessing. Marie Antoinette. Montequieu. Pascal. Anteckningar om och af M:me Stael. Herbert Spencer. Kulturhistoria. Föreläsningar i arbetarinstitutet 1902-03. Det europeiska inflytandet på den svenska litteraturen... Föreläsningar i arbetarinstitutet 1902-03. Det europeiska inflytandet på den svenska litteraturen... Föreläsningar i arbetarinstitutet 1902-03. Det europeiska inflytandet på den svenska litteraturen... [Reseanteckningar våren och sommaren 1907]. Siracusa 1907 1/1 - . [Reseanteckningar våren och sommaren 1907]. Rom, Umbrien etc. våren 1907. [Reseanteckningar våren och sommaren 1907]. Anteckningar från och med 1907. Tio föredrag om idéströmningen inom Englands litteratur efter nationalismen. Anteckningar i fransk litteraturhistoria. St. Evremond, Vauvenauge, Joseph Joubert, Stendahl, H. ... Anteckningar i fransk litteraturhistoria. Diderot, Grimm etc. Anteckningar i fransk litteraturhistoria. Franska revolutionens salonger. 1899. Anteckningar i fransk litteraturhistoria. Anteckningar ur M:me Staels arbeten. Anteckningar i fransk litteraturhistoria. Förstudier till George Sand. Anteckningar om Goethe, 1. (Med bilaga) Anteckningar om Goethe, 2. (Med bilaga) Afskrifter af bref från U. v. Feilitzen till A. F. Lindblad. Afskrifter af bref från U. v. Feilitzen till Sven Bring 1867-1872 Afskrifter af bref från U. v. Feilitzen till Sven Bring 1872-1877. Om Erik Gustaf Geijer. Ett föredrag jag höll på lärokursen 1875, samt på Folkskoleföreningens min... "I denna bok är skrifvet huller om buller, från 1901 och nu 1906 - ingen riktig följd". Människor och ting, vunna under föredragsresan 1905. Der grüne Heinrich af G. Keller [m. m.]. [Anteckningar ur lästa böcker 1921]. [Anteckningar ur lästa böcker 1922]. I flera år samlade praktiska ting för stuga och trädgård. 1910. Tankar i åtskilliga ämnen: nedskrifna omedelbarligen efter ögonblickets ingifvelse, endast för at... Tankar eller rättare tankefrön ur vilka jag hoppas att åtminstone en blomma en gång skall uppspir... Tankebok N:o III för i år, börjad den 25te oktober 1868. Tankebok IV. Den 21 augusti 1869. Tankebok V. Den 10 oktober 1869. Tankebok VI. Februari 1870. Tankebok oktober 1870. N:o VII. Tankebok N:o VIII. Maj 1873. Strödda tankar åren 1875-1876. Innehåller bl. a.: Religion och vetande i allmänhet; Uppfostran; S... Tankar i religiösa frågor. September 1878. 124 blad och bilaga: Mes confidences 1907. 4 blad, 16:o. 1898. Det följande handlar helt och hållet om Nietzsche... . 6 blad, brevpapper 8:o. Samlingar ur folklivet

Identitet

Referenskod

SE S-HS L41

Titel

Ellen Keys samling

Datum

  • ca 1846--1926 (Skapelse)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

* 14 hyllm.
* 273 vol.

Sammanhang

Arkivbildare

(1849-1926)

Biografiska anmärkningar

Pedagog, författare och kvinnosaksideolog

Arkivhistorik

Förvärvsinformation

Gåva och köp.

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

* Samlingen innehåller brev och en mängd annat material. Brevserierna är utspridda i förteckningen och finns i nummer: 51-64, 66-67, 70, 76-77, 79, 88 m.fl. Brev har i vissa fall flyttats från sin ursprungliga placering till de olika brevserierna, därför finns ett antal hänvisningar i förteckningen. I samlingen finns även handlingar efter bl. a. Alta Dahlgren, Malin Blomsterberg, Urban von Feilitzen, Gesine (Sissy) Frerichs (Naef), Emil Key (Ellen Keys far) och Louise Nyström-Hamilton.
* Ett flertal anteckningsböcker och liknande har blad utskurna (som därmed saknas). "Titlarna" är till en början Ellen Keys egna. Samlingen består av en mängd accessioner. Observera att samlingen innehåller en del mycket skört material som inte lånas ut.

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Breven är förtecknade, se brevdatabasen: https://sok.riksarkivet.se/brevsamlingar

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Delar av samlingen innehåller mycket skört material och lånas därför inte ut.

Villkor för reproduktion

Vissa delar av samlingen kan omfattas av lagen om upphovsrätt.

Materialspråk

  • engelska
  • norska
  • svenska
  • tyska

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Se uppladdat sökhjälpmedel för brevskrivarregister

Uppladdat sökhjälpmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Se även förteckning L41a, tillägg, samt accessioner 1978/22, 1996/25 och 1996/32.

Anmärkningar

Anmärkning

Ellen Key var förutom författare även pedagog och kvinnosaksideolog. Hon undervisade vid Whitlockska samskolan och var en uppskattad föreläsare. Efter år 1900 ägnade hon sig helt åt sitt författarskap. Ellen Key skrev flera inflytelserika verk t. ex. Missbrukad kvinnokraft (1896), Barnets århundrade (1900) och Lifslinjer (3 band, 1903-06). Hennes verk översattes till alla stora europeiska språk.

Anmärkning

Ellen Key var med och grundade Nya Idun (1885) och föreningen Tolfterna (1892). Hon arbetade också för kvinnlig rösträtt och fredsfrågan. Bostaden Strand uppfördes 1909 på Ombergs sydsluttning. Malin Blomsterberg var Ellen Keys hushållerska, sekreterare och vän. Urban von Feilitzen använde sig av signaturen Robinson.

Anmärkning

Lokal klassning: L

Alternativt/alternativa signum

Ediffah

ediffah:kb:863557:1415012433

Sökingångar

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

KS 2007-02-13 (Uppdaterad 2015-08-10)
OR 2023-08-24 (Familjebreven)

Språk

Skript

Källor

Accession

Relaterade personer och organisationer

Relaterade platser


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.