Arkiv Handskrift 172 - Tryggve Skölds arkiv

Open original Digitalt objekt

Identitet

Referenskod

SE Q Handskrift 172

Titel

Tryggve Skölds arkiv

Datum

  • 1907 - 2004 (Arkivbildning)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

44 volymer, 5 hyllmeter.

Sammanhang

Arkivbildare

(1922-2013)

Biografiska anmärkningar

Professor i finska vid Umeå universitet

Arkivinstitution

Arkivhistorik

Förvärvsinformation

Gåva Acc 2013/27

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Arkivet som omfattar ca. 5hyllmeter består av personliga handlingar innehållande bl.a. betyg, intyg, ekonomiska handlingar och pass. Manuskripten består av Skölds egna manuskript. Den kronologiskt ordnade korrespondensen omfattar två volymer.Handlingar som rör arkivbildarens verksamhet behandlar språkforskning, symposier, konferenser och föredrag. I ovan nämnda kategori återfinns tio volymer alfabetiskt ordnade kortregister. Här återfinns även ett register till Skölds avhandling. I kategorin samlingar finner man fotografier, teckningar, en klippsamling samt ljudupptagningar. Serien övrigt omfattar bl.a. sigill.

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Arkivet är fritt tillgängligt för forskning.

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Materialspråk

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Uppladdat sökhjälpmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Handlingar efter Tryggve Sköld finns även på DAUM (numera troligen hos ISOF)

Relaterade arkivbeskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

ARKIVBESKRIVNING
Tryggve Sköld föddes i Lund 1922. Sköld disputerade vid Uppsala universitet på avhandlingen Die kriterien der urnordischen Lehenwörter im Lappischen. Han var docent i finska vid Uppsala univeristet, universitetslektor vid Lunds univeristet och professor i nordisk filologi vid Uleåborgs universitet. Åren 1973-1987 var han professor i finska vid Umeå universitet. I en rad uppsatser har han behandlat nordiska låneord i samiska och finska.2011 blev han utnämnd till jubeldoktor vid Uppsala universitet.

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

AJ 2017-07-06

Språk

Skript

Källor

Digitalt objekt (Master) rättigheter

Digitalt objekt (Hänvisning) rättigheter

Digitalt objekt (Tumnagel) rättigheter

Accession


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.