Arkiv Handskrift 206 - Stig Lundbergs arkiv

Open original Digitalt objekt

Identitet

Referenskod

SE Q Handskrift 206

Titel

Stig Lundbergs arkiv

Datum

  • 1940 - 2016 (Arkivbildning)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

29 volymer, knappt 2 hm

Sammanhang

Arkivbildare

(1928-2020)

Biografiska anmärkningar

Entomolog, ornitolog, jägmästare

Arkivinstitution

Arkivhistorik

Förvärvsinformation

Gåva Acc 2017/16

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Arkivet består av 29 volymer där den största delen utgörs av yrkesrelaterad korrespondens (brev och e-post) mellan Stig och främst andra svenska och utländska entomologer men även ornitologer. Det finns även en projektserie med diverse material angående olika projekt som Stig varit delaktig i och några kortare manuskript och utkast till manuskript samt en del art- och förteckningslistor över framförallt skalbaggar.

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Arkivet är fritt tillgängligt för forskning

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Materialspråk

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Uppladdat sökhjälpmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Skalbaggesamlingen är skänkt till Naturhistoriska riksmuseet

Relaterade arkivbeskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

ARKIVBESKRIVNING
Stig Lundberg, född och uppvuxen i Luleå, var en svensk entomolog, ornitolog och jägmästare. Tidigt intresserade han sig för fåglar och som 11–åring på realskolan i Luleå började även intresset för skalbaggar växa fram genom biologiläraren Carl H Lindroth, senare professor i entomologi vid Lunds Universitet. Liksom sin far utbildade sig Stig till jägmästare och det på Skogshögskolan, ”Skogis”, i Stockholm under tidigt 1950-tal. Arbete följde därefter på Domänverket i Kalix som under 1960-talet byttes mot Stockholm och Domänstyrelsen där yrket tog honom runt i Sverige genom arbete med naturvård på nationalparker och domänreservat, ett arbete som passade Stigs intresse för skogsvård och ekologi. Vid samma tid övertog han arbetet med skalbaggskataloger och skrev tillsammans med Bert Gustavsson två kataloger som bidrog till kontakter med flera, både svenska och utländska, specialister som hjälpt till i arbetet med att artbestämma skalbaggarna. Förutom katalogerna har Stig även skrivit ett flertal artiklar som framförallt publicerats i Entomologisk Tidskrift under åren. Efter Stockholm bar det av norrut igen till hemstaden Luleå för arbete som skogsvårdschef vid Domänverket och 1978 tilldelades han ”Silverkvisten”, ett pris för värdefulla insatser inom skog och skogsbruk utdelat av Föreningen Skogen.

Genom sitt arbete och sina intressen har det blivit en hel del resande, till exempel till USA där han 1966 deltog i en kurs i administration av nationalparker men också rena insamlingsresor till bland annat Italien, Gambia, Grekland, Kina, Turkiet och Ryssland samt flertaliga resor inom Sverige, både i skalbaggarnas och fåglarnas tjänst. Under sitt arbete har han bland annat bidragit till vetenskapen genom att finna flera dittills okända arter och även fått en del skalbaggar och skalbaggssläkten uppkallade efter sig, till exempel släktet Lundbergi och kortvingen Quedius lundbergi.

2016 hade Stig nordens största och mest fullständiga privata samling av skalbaggar på runt 75 000 exemplar och alla 4 700 kända svenska arter – ett resultat av närmare 60 års arbete. Samlingen skänktes samma år till Naturhistoriska riksmuseet.

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på namn

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

EB 2019-12-17
Uppdaterad GL 2020-03-02

Språk

Skript

Källor

Digitalt objekt (Master) rättigheter

Digitalt objekt (Hänvisning) rättigheter

Digitalt objekt (Tumnagel) rättigheter

Accession


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.