Arkiv Handskrift 171 - Bertil Peterssons arkiv

Open original Digitalt objekt

Identitet

Referenskod

SE Q Handskrift 171

Titel

Bertil Peterssons arkiv

Datum

  • 1950-tal - 2001, odat (Arkivbildning)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

1,5 hyllmeter och 27 volymer

Sammanhang

Arkivbildare

(1933-2018)

Biografiska anmärkningar

Historiker och numismatiker

Arkivinstitution

Arkivhistorik

Förvärvsinformation

Gåva ACC 2013/14
Gåva ACC 2019/14

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Manuskript och forskningsmaterial från hans verksamma år vid Lunds och Umeås universitet. I arkivet återfinns även handlingar från hans skoltid samt material från hans militära och religiösa verksamhet.

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Arkivet är fritt tillgängligt för forskning

Villkor för reproduktion

Delar av arkivet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Materialspråk

  • engelska
  • svenska

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Uppladdat sökhjälpmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Makan Birgit Peterssons arkiv Handskrift 210

Relaterade arkivbeskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

ARKIVBESKRIVNING:
Bertil Petersson var född och uppvuxen i Norrköping i Östergötland. Efter studentexamen kallade värnplikten till innan började sin akademiska karriär vid Lunds universitet med studier i bl.a. historia, rättshistoria och nordiska språk.

Studierna vid Lunds universitet resulterade i en licentiatavhandling 1965 om Anglosaxiska skattepenningar för att sedan disputera med en doktorsavhandling som behandlade Anglosaxiska mynt efter Kung Edgars reformer.

Under studietiden i Lund var Bertil aktiv såväl i nationslivet vid Östgöta nation och i den katolska föreningen Academicum Catholicum Sueciae (ACS) där han skulle fortsätta vara aktiv inpå 1990-talet.

1970 flyttade Bertil, tillsammans med fru och barn, upp till Umeå för en tjänst som universitetslektor där han bl.a. bidrog med utformningen om blockämnet historia vid universitet.

1978 tog Bertil ett uppehåll från sin akademiska verksamhet vid universitet och antog ett FN-uppdrag Mellanöstern som frivillig observatör som skulle vara till 1979. Efter tjänstgöringen återgick Bertil till akademin men bidrog med ett kapitel om reservofficerare till ett projekt om Sveas ingenjörregemente.

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

AH 2020-09-25

Språk

Skript

Källor

Digitalt objekt (Master) rättigheter

Digitalt objekt (Hänvisning) rättigheter

Digitalt objekt (Tumnagel) rättigheter

Accession


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.