Arkiv SgNM_E8 - Förlagskontrakt och andra ekonomica

Identitet

Referenskod

SE S-HS SgNM_E8

Titel

Förlagskontrakt och andra ekonomica

Datum

  • 1879 -- 1912 (Skapelse)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium


  • 0,9 hyllm.
  • 2 vol.

Sammanhang

Arkivbildare

(1849-1912)

Biografiska anmärkningar

Skönlitterär författare och dramatiker. Skrev ett par verk under pseudonymen Härved Ulf, bland annat Fritänkaren, Det sjunkande Hellas

Arkivhistorik

Källa för förvärv eller överlämnande

Innehåll och struktur

Innehåll


  • SgNM E 8:1 innehåller: förlagskontrakt och ekonomiska överenskommelser mellan August Strindberg och Bonniers, Bröderna Lagerström, Björck och Börjesson, Fröléen och Co., Geber, Gernandt, Gyldendahl, Litteris, Ljus och Åhlén och Åkerlund. Materialet är sorterat på förlag i bokstavsordning och under det kronologiskt med löpande numrering 1 - 65.
  • SgNM 8:2 innehåller kontrakt mellan Strindberg och Axel Engdahl rörande uppföranderätten av Hemsöborna.
  • SgNM 8:3 innehåller: biographica och ekonomica.
  • Se förteckning här nedan.

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Villkor för reproduktion

Materialspråk

  • svenska

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

För kontrakt rörande uppföranderätter se SgKB Doss 3:5,3. Kontrakt mellan August Strindberg och Albert Bonniers förlag finns även i Albert Bonniers förlagsarkiv i Stockholm. För brev från dessa förlag till Strindberg se SgNM E 10.

Relaterade beskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

Lokal klassning: [L]

Alternativt/alternativa signum

Ediffah

ediffah:kb:335607:1181831143

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Förteckningskontroll

Förteckningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

AH
2007-05-21
Reviderad av RL 2018-03-02

Språk

Skript

Källor

Accession


Kungliga biblioteket
Kontakta oss