Arkiv Handskrift 126 - Karl Müllers arkiv

Open original Digitalt objekt

Identitet

Referenskod

SE Q Handskrift 126

Titel

Karl Müllers arkiv

Datum

  • 1950-1987 (Arkivbildning)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

8 volymer, ca 0,5 hm

Sammanhang

Arkivbildare

(1919-2005)

Biografiska anmärkningar

Professor i ekologisk zoologi

Arkivinstitution

Arkivhistorik

Förvärvsinformation

Gåva Acc 2007/3

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Arkivet består främst av Karl Müllers tryckta artiklar i vetenskapliga tidskrifter perioden 1950-1980-talets slut (15 inbundna volymer) samt utredningar och material ang. exploateringen av Luleå älv för flottning och kraftverksutbyggnad.

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Arkivet är fritt tillgängligt för forskning.

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Materialspråk

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Uppladdat sökhjälpmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade arkivbeskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

ARKIVBESKRIVNING
Karl Kurt Müller föddes i Tyskland 1919. Han disputerade 1952 i Kiel på en avhandling som behandlade en fiskeribiologisk undersökning av floden Fulda. Direkt efter disputationen anställdes han av Fiskeristyrelsen (numera Fiskeriverket). Müller har genom åren publicerat ett antal artiklar ang. fisk och fiskeribiologi i svenska och tyska vetenskapliga tidskrifter.

Under åren 1957-1965 var Müller chef för Max-Planckinstitutets hydrobiologiska flodstation i Schlitz. År 1965 blev Karl Müller forskningsledare vid Messaure ekologiska station vid Messaure kraftstation (Stora Luleälv) där han stannade till 1975. Efter ett kort mellanspel vid Vetenskapsakademiens forskningsstation Abisko förordnades Karl Müller till professor i ekologisk zoologi vid Umeå universitet 1976, en tjänst som han innehade till pensioneringen 1983. Under åren vid Umeå universitet var han den person som var mest drivande för att bygga upp Norrbyns forskningsstation utanför Hörnefors.

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Sökingångar för handlingstyp

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

CB & CJ 2007-02-07

Språk

Skript

Källor

Digitalt objekt (Master) rättigheter

Digitalt objekt (Hänvisning) rättigheter

Digitalt objekt (Tumnagel) rättigheter

Accession

Relaterade personer och organisationer

Relaterade handlingstyper


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.