Arkiv Acc1999/75 - Odencrantska släktarkivet

Identitet

Referenskod

SE S-HS Acc1999/75

Titel

Odencrantska släktarkivet

Datum

  • 1600-talet--1900-talet (Skapelse)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium


  • C:a 50 hyllm.
  • vol.

Sammanhang

Arkivbildare

(1735-1792)

Biografiska anmärkningar

Arkivbildare

Biografiska anmärkningar

Arkivhistorik

Släkten Odencrants

Källa för förvärv eller överlämnande

Den större delen av arkivet inlämnades till Kungliga biblioteket som en deposition 1968 genom Jan Odencrants. Ett stort tillägg inkom 1999, varvid detta sammanfördes med den tidigare depositionen och hela arkivet överlämnades som en donation till KB.

Innehåll och struktur

Innehåll

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Arkivet omfattar ca 50 lådor, varav större delen ännu ej är uppordnad. Men det äldsta materialet, dvs papper rörande Thor August Odencrants (1782-1829) och honom föregående generationer, är katalogiserat (bortsett från ett antal tryckta böcker som tillhört släkten i flera generationer) och tillgängligt för forskning, se Förteckningen nedan.

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Materialspråk

  • svenska

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade beskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

Ogenomgånget material.

Anmärkning

Samlingen är endast delvis uppordnad. Kontakta handskriftspersonal i god tid: hkb[at]kb.se.

Anmärkning

Lokal klassning: [L]

Alternativt/alternativa signum

Ediffah

ediffah:kb:212478:1435920950

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Förteckningskontroll

Förteckningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

jee 2017-06-30
Reviderad av AKZ 2018-02-06

Språk

Skript

Källor

Accession


Kungliga biblioteket
Kontakta oss