Visar 84 resultat

Handlingstyp
Handlingstyp term Omfattningsanmärkning
Affischer
Almanackor
Anteckningar
Artiklar
Audiovisuellt material
  • Hit ljud och rörlig bild
Autografer
Avskrifter
Bibliografi
Biographica
Brev
  • Hit även utkast
Brevförteckningar
Broschyrer
Dagböcker
Ekonomiska handlingar
Elektroniska resurser (disketter, CD-skivor m.m.)
Excerpter
Faksimil
Fastighetshandlingar
Fotografier
  • Hit påsiktsbilder, negativ, diabilder, digitala fotografier
Föredrag
Föreläsningar
Föremål
Föreningshandlingar
  • Hit även handlingar från sällskap
Företagshandlingar
Genealogiskt material
Gästböcker
Handböcker
Historiker
Hushållsböcker
Illustrationer
Inbjudningskort
Inkomna handlingar
Journaler
Juridiska handlingar
Kartor
Kataloger
Kokböcker
Kopior
Korrektur
Korrektur, poesi
Korrektur, prosa
Kvittenser
Lexikon
Manuskript
  • Hit även utkast. Finindelas vid behov med separata genreämnesord såsom: Prosa, Poesi, Dramatik, Tal
Manuskript, prosa
Manuskript, dramatik
Manuskript, film
Manuskript, poesi
Manuskript, predikningar
Manuskript, prosa
Manuskript, översättningar
Matriklar
Menyer
Mikrofilm
Minnesalbum
Musikalier
Organisationshandlingar
Pedagogiskt material
Pjäshäften
Poesi
Poesi (i avskrift)
Poesialbum
Poesiböcker
Poesisamlingar
Predikningar
Pressklipp
Program
Reseskildringar
Ritningar
Runstavar
Räkneböcker
Sammanträdesprotokoll
Självbiografier
Skrivelser
Stamböcker
Stamtavlor
Tal
Teckningar, målningar
Tjänstehandlingar
Tryck
  • Bilder se: Tryckta bilder
Tryckta bilder
  • Hit gravyrer, litografier, träsnitt, plantryck, ljustryck m.m.
Uppsatser
Visitkort
Vykort

Kungliga Biblioteket
Kontakta oss