Visar 88 resultat

Handlingstyp
Handlingstyp term Omfattningsanmärkning
Affischer
Almanackor
Anteckningar
Artiklar
Audiovisuellt material
  • Hit ljud och rörlig bild
Autografer
Avdrag
Avhandlingar
Avskrifter
Bibliografi
Biographica
Bokband
Brev
  • Hit även utkast
Broschyrer
Dagböcker
Dekorerade papper
Ekonomiska handlingar
Elektroniska resurser (disketter, CD-skivor m.m.)
Ex LIBRIS TEST
Excerpter
Exlibris
Faksimil
Fastighetshandlingar
Filmmanuskript
Fotografier
  • Hit påsiktsbilder, negativ, diabilder, digitala fotografier
Föredrag
Föreläsningar
Föremål
Föreningshandlingar
  • Hit även handlingar från sällskap
Företagshandlingar
Förgyllningsstämplar
Genealogiskt material
Gästböcker
Handböcker
Historiker
Hushållsböcker
Illustrationer
Inbjudningskort
Journaler
Juridiska handlingar
Kartor
Kataloger
Klichéer
Kokböcker
Kopior
Korrektur
Mallar
Manuskript (7)
  • Hit även utkast
Maskiner
Matriklar
Menyer
Mikrofilm
Minnesalbum
Musikalier
Organisationshandlingar
Pedagogiskt material
Pjäshäften
Pjäsmanuskript
Poesi
Poesialbum
Poesimanuskript
Predikningar
Pressklipp
Program
Prosamanuskript
Protokoll
Provböcker
Reseskildringar
Ritningar
Runstavar
Räkneböcker
Självbiografier
Skisser
Skrivelser
Stamböcker
Stamtavlor
Tal
Talmanuskript
Teckningar, målningar
Tjänstehandlingar
Tryck
  • Bilder se: Tryckta bilder
Tryckta bilder
  • Hit gravyrer, litografier, träsnitt, plantryck, ljustryck m.m.
Uppsatser
Verktyg
Vernissagekort
Visitkort
Vykort
Översättningar

Kungliga biblioteket
Kontakta oss