Arkiv Handskrift 110 - Rolf Sjöströms arkiv

Open original Digitalt objekt

Identitet

Referenskod

SE Q Handskrift 110

Titel

Rolf Sjöströms arkiv

Datum

  • 1700-tal - 2000-tal (Arkivbildning)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

51 volymer, 4 hyllmeter

Sammanhang

Arkivbildare

(1928-)

Biografiska anmärkningar

Universitetslektor, Saint-Barthélemy-projekt

Arkivinstitution

Arkivhistorik

Förvärvsinformation

Gåva 2005/2

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

År 2005 skänkte Rolf Sjöström till Forskningsarkivet sitt stora arbetsmaterial kring Saint-Barthélemy-projektet. Här finns samlat kopior av arkivmaterial och tryck kring Saint-Barthélemy hämtat från arkiv och bibliotek runt om i världen. Arkivet innehåller mikrokort, mikrofilm, kopior av tryck, avskrifter, förteckningar och diverse arbetsnoteringar.

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Arkivet är fritt tillgängligt för forskning

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Materialspråk

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Uppladdat sökhjälpmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade arkivbeskrivningar

Publikationsanteckning

Resultatet från Sjöströms forskning inom utbildning och kolonialismprojektet finns bl.a. publicerat i skriften Education and Colonialism. Swedish Schooling Projects in Colonial Areas 1638-1878 (Kulturens frontlinjer nr 29). En redogörelse för den omfattande arkivforskningen kring Saint-Barthélemy återfinns i artikeln Forskningsarkivet tur och retur publicerad i Forskningsarkivets rapportserie Scriptum (nr 52).

Anmärkningar

Anmärkning

ARKIVBESKRIVNING:
Rolf Sjöström tog folkskollärarexamen 1955 och har under många år arbetat som lärare både i Sverige och i utlandet. Han var bl.a. åren 1961-1964 lärare och rektor för en svensk utlandsskola i Indien.
Under universitetsstudier i pedagogik på 1970-talet väcktes hans intresse för forskning kring läskunnighet. Ett intresse som resulterade i en avhandling där han tillsammans med hustrun Margareta forskade kring läskunnigheten i Etiopien. Under sitt avhandlingsarbete vistades Rolf och Margareta Sjöström i Etiopen åren 1974-1976. Efter återkomsten till Sverige var Rolf Sjöström under några år verksam vid Skolkontoret i Umeå och Länsskolnämnden i Västerbotten. Från 1984 fram till sin pensionering 1992 arbetade han vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet.

Under åren 1993-1998 deltog Rolf Sjöström i det tvärvetenskapliga projektet Utbildning och kolonialism: Svenska undervisningsprojekt i Torne Lappmark och Nya världen på 1700- och 1800-talen. Sjöström huvuduppgift inom projektet var forskning kring utbildning och lärande i den tidigare svenska besittningen Saint-Barthélemy. Under projektets gång reste Sjöström runt vid olika arkiv i Sverige, Frankrike, England och Karibien där han bedrev en omfattande insamling av arkivmaterial rörande Saint-Barthélemy.
Resultatet från Sjöströms forskning inom utbildning och kolonialismprojektet finns bl.a. publicerat i skriften Education and Colonialism. Swedish Schooling Projects in Colonial Areas 1638-1878 (Kulturens frontlinjer nr 29). En redogörelse för den omfattande arkivforskningen kring Saint-Barthélemy återfinns i artikeln Forskningsarkivet tur och retur publicerad i Forskningsarkivets rapportserie Scriptum (nr 52).

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Sökingångar för handlingstyp

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

GL 2007-08-03

Språk

Skript

Källor

Digitalt objekt (Master) rättigheter

Digitalt objekt (Hänvisning) rättigheter

Digitalt objekt (Tumnagel) rättigheter

Accession

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer

Relaterade platser


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.