Arkiv Handskrift 88 - Sverker Sörlins arkiv

Open original Digitalt objekt

Identitet

Referenskod

SE Q Handskrift 88

Titel

Sverker Sörlins arkiv

Datum

  • 1980-2000 & 2020 (Skapelse)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

136 volymer, cirka 8 hm

Sammanhang

Arkivbildare

(1956-)

Biografiska anmärkningar

Idéhistoriker. Professor vid Idéhistoriska institutionen, Umeå universitet (1996), professor i miljöhistoria, KTH (2007)

Arkivinstitution

Arkivhistorik

Förvärvsinformation

Gåva Acc 2003/1
Gåva Acc 2020/29

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Arkivet innehåller excerpter och underlag till doktorsavhandling, manuskript och utkast till artiklar, föredrag m m samt handlingar rörande verksamhet i olika kommittéer och styrelser och från symposier och konferenser. Dessutom finns där korrespondens och en del handlingar rörande verksamheten vid idéhistoriska institutionen och Miljöhögskolan.

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Arkivet är fritt tillgängligt för forskning.

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Materialspråk

  • engelska
  • svenska

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Uppladdat sökhjälpmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Anmärkningar

Anmärkning

ARKIVBESKRIVNING

Sverker Sörlin föddes den 6:e augusti 1956 i Åsele. Han disputerade 1988 inom ämnet idéhistoria vid Umeå universitet med en avhandling med rubriken "Framtidslandet: Debatten om Norrland och naturresurserna under det industriella genombrottet".

Under sin aktiva tid vid Umeå universitet har Sörlin deltagit i ett flertal projekt, arrangerat symposier, seminarier och konferenser samt undervisat och handlett doktorander. Han har också författat artiklar och bokkapitel i både akademiska och populärvetenskapliga sammanhang samt agerat som redaktör. Ämnesområden som intresserat Sörlin har t.ex. varit skogshistoria, u-landsforskning, humanekologi, miljöfrågor, vetenskapens internationalisering, friluftsliv, polarforskning, Europa och regionalism.

Han har under samma tid innehaft ett flertal betydande tjänster. T.ex. 1988 till 1990 var han biträdande föreståndare på halvtid för Centrum för vetenskapshistoria vid Kungliga Vetenskapsakademien och 1993 blev han förordnad till professor i Miljöhistoria vid Umeå universitet och två år senare föreståndare för den nyinstiftade Miljöhögskolan. Under åren 1995-1998 innehade han prefektuppdraget vid institutionen för idéhistoria också detta vid Umeå universitet. Sörlin gästforskade vid Berkeley University i Kalifornien under 1993. Sedan 2007 är han anställd som professor i miljöhistoria vid avdelningen för historiska studier av teknik , vetenskap och miljö vid KTH.

Bland uppdrag utanför den akademiska miljön kan nämnas att Sörlin agerat som kulturskribent vid Dagens Nyheter. 1993 blev han invald som ledamot i Kungliga Skytteanska samfundet och under 1990-talet deltog han i forskningsberedningen vid utbildningsdepartementet.

Anmärkning

Frontfoto: By Frankie Fouganthin - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37188522

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

HHa 2022-10-13

Språk

Skript

Källor

Digitalt objekt (Master) rättigheter

Digitalt objekt (Hänvisning) rättigheter

Digitalt objekt (Tumnagel) rättigheter

Accession


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.