Arkiv Handskrift 73 - Gustaf Höijers arkiv

Open original Digitalt objekt

Identitet

Referenskod

SE Q Handskrift 73

Titel

Gustaf Höijers arkiv

Datum

  • ca 1635-1956 (Arkivbildning)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

26 volymer, 3 hm

Sammanhang

Arkivbildare

(1849-1898)

Biografiska anmärkningar

Präst och väckelsepredikant. Kyrkoherde i Piteå lands- och stadsförsamling 1888-1896, tillika i Skellefteå 1896-1898

Arkivinstitution

Arkivhistorik

Förvärvsinformation

Arkivet var ursprungligen en deposition från Norrlands Nation i Uppsala (Dep.avtal 1990-04-18).
Fr.o.m. 2021-10-12 har arkivet överlåtits till Umeå universitetsbibliotek.
Acc 1990/1 med tillägg Acc 1994/3, Acc 2020/14

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Arkivalierna har ordnats i fem huvudgrupper. Personliga handlingar, som bl a innehåller Gustaf Höijers merithandlingar, vissa spridda räkenskaper och dagboksanteckningar. Inom denna avdelning finns också personliga handlingar med proveniens från döttrarna Ruth och Miriam. Inom avdelningen Manuskript, koncept och egna tryckta skrifter finns förutom Gustaf Höijers egna manuskript och teologiska anteckningar även döttrarnas utkast till levnadsteckning över sina föräldrar. Huvudgruppen Korrespondens innehåller även hustruns brevväxling och spridda brev till döttrarna. När det gäller Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet upptas största delen av Gustaf Höijers predikningar som finns bevarande från hela hans tid som präst. Däri ingår också en svit almanackor med anteckningar om hans ämbetsförrättningar. Under rubriken Samlingar finns omfattande excerptsamlingar och bearbetningar som döttrarna gjort. Det rör sig om excerpter av lokalhistoriskt material i huvudsak med anknytning till Piteå- och Skellefteåbygden och samlade genealogiska uppgifter om föräldrarnas släkt. Den samling av tidningsklipp som också ingår här har även lokalhistoriskt innehåll. Slutligen har de tryckta skrifter som ingick i arkivet ordnats under rubriken Övrigt.

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Arkivet är fritt tillgängligt för forskning.

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Materialspråk

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Uppladdat sökhjälpmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade arkivbeskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

ARKIVBESKRIVNING
Kyrkoherden och kontraktsprosten Gustaf Höijer föddes den 20 december 1849 i Skellefteå som son till postmästaren Anders Gustaf Höijer och hans maka Anna Fredrika Elisabeth Wallmark. Höijer avlade mogenhetsexamen vid högre allmänna läroverket i Umeå 1870 och inskrevs vid Uppsala universitets teologiska fakultet efter en termins tjänstgöring som vice kollega vid läroverket i Skellefteå. Sedan han avslutat sina teologiska studier och avlagt prästexamen inför Domkapitlet i Uppsala prästvigdes han i Linköpings domkyrka av biskop E G Bring den 26 juni 1874.

Efter korta förordnanden som pastorsadjunkt i Nora och Härnösands församlingar utnämndes han till andre komminister i Piteå landsförsamling, där han tillträdde tjänsten den 1 januari 1876. Höijer utnämndes sedan till kyrkoherde i Piteå lands- och stadsförsamling och Älvsby pastorat den 31 maj 1888. Han var predikant vid prästmötet i Härnösand 1890 med en
predikan betitlad "Den andlige åkermannens tålamod". 1891 kallades han att avlägga prov för den lediga kyrkoherdetjänsten i Karlskrona men avböjde kallelsen.

När kyrkoherdebefattningen i Höijers hemförsamling Skellefteå blev ledig 1896 kallades han som fjärde provpredikant och utnämndes till kyrkoherde i pastoratet, där han tillträdde tjänsten den 1 maj 1897. Han fick endast verka som kyrkoherde i Skellefteå under kort tid, då han avled redan den 11 juni 1898. Under sin Piteåtid hade Höijer år 1895 utnämnts till
kontraktsprost i Västerbottens andra kontrakt.

I juni 1876 ingick han äktenskap med Anna Lovisa Markstedt dotter till sågverksägaren Anders Markstedt och hans hustru Margareta Katarina Bystedt från Skellefteå. I äktenskapet föddes två döttrar, Ruth, född den 3 mars 1880 och Miriam, född den 24 januari 1884. Hustrun avled hastigt den 27 december 1896 i prästgården Björklunda, Öjebyn och fick inte uppleva
återkomsten till hemförsamlingen. Döttrarna flyttade till Stockholm där de var bosatta till sin död.

I sin prästgärning var Gustaf Höijer känd som en god predikant som i sina predikningar använde ett enkelt språk och levande bilder. Anteckningar i hans almanackor visar att han förutom de vanliga prästerliga förrättningarna höll ett stort antal bibelförklaringar ute i byarna. Han ivrade för missionen och lekmannaverksamhet inom kyrkan. Även skolväsendet låg honom varmt om hjärtat och till dess främjande bidrog han ofta av egna medel. Han var även praktiskt lagd och ansågs vara en god organisatör förutom att han gärna trakterade olika musikinstrument och skrev små poem vid tilldragelser i den trängre familjekretsen.

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på namn

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

IS 1991-10-14
GL kompletterat 2020-09-10

Språk

Skript

Källor

Digitalt objekt (Master) rättigheter

Digitalt objekt (Hänvisning) rättigheter

Digitalt objekt (Tumnagel) rättigheter

Accession


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.