Arkiv Acc2013/3 - Wängsjöbergsarkivet

Identitet

Referenskod

SE S-HS Acc2013/3

Titel

Wängsjöbergsarkivet

Datum

  • 1633-1960 (Skapelse)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

2,4 hyllmeter
33 vol.

Sammanhang

Arkivhistorik

Wängsjöberg är ett gods beläget i Gottröra socken, Uppland. Godset är känt sedan medeltiden

Överförd från deposition 173

Förvärvsinformation

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Gårdsarkiv: förteckningar över mantal, arrendekontrakt, kassaböcker, brev, manuskript och tryck. Handlingarna är främst från perioden 1760-1850.

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Villkor för reproduktion

Materialspråk

  • franska
  • svenska

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

De kartor som tillhör arkivet finns i kartsamlingen och är registrerade i Libris. Geometrisk karta över Vängsjöberg (1700-tal) signum KoB 51, 494 samt Boding, Gabriel: Charta öfwer Wängsjöberg 1755 signum KoB 51, 495.

Johan af Darellis brev finns på Vetenskapsakademiens bibliotek.

Självbiografiska uppgifter om Isac af Darelli förvaras i Vetenskapakademiens sekreterarearkiv.

Relaterade arkivbeskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

Godset Wängsjöberg, beläget i Gottröra socken, Uppland, är belagt sedan medeltiden. Det finns uppgifter om att gården kan ha ägts av en farbror till den heliga Birgitta. På 1600-talet tillhörde den drottning Kristina som vistades där när hon besökte sin gunstling Adolf Tungel på det närbelägna Skarsby.

Anmärkning

Under slutet av 1600-talet pågick en rättslig process om ägenderätten. Karl XII beslöt i konselij i Stralsund 1713 till Catarina Norfelts fördel. Catarina Norfelt var gift med Börje Månsson Skeckta och de namn som finns i handlingarna från denna tid är: Skeckta (Scheckta), Riddarstråle och Nordensvärd.

Anmärkning

1766 köptes gården av assessor Johan Anders Darelius, senare adlad af Darelli. Darelius var överläkare på Serafimerlassarettet i Stockholm och livmedikus. Han hade 1755 gift sig med Johanna Margareta Faggot och i äktenskapet föddes 3 barn: 2 döttrar och 1 son. 1779 omvandlade Darelius Wängsjöberg till fidekommiss.

Anmärkning

Sonen Isac af Darelli var författare och lantbrukare. Han övertog tidigt gården och deltog själv i det dagliga arbetet. Han var ledamot av flera in- och utlänska lantbruks- och hushållningssällskap och publicerade åtskilliga skrifter i lantbruksfrågor. Den skönlitterära produktion väckte dock inte något större intresse. af Darelli deltog i ett flertal riksdagar. 1783 gifte han sig med Johanna Maria Nentwig. Äktenskapet var barnlöst.

Anmärkning

Av systrarna af Darelli gifte sig Fredrica med biskop Johan Wingård och Katarina Maria med bibliotekarien Adolf Fredrik Ristell.

Anmärkning

Ristell var bibliotekarie på Drottningholms slott och inrättade på Gustav III:s uppmaning 1787 Svenska Dramatiska teatern. Ristell gick i konkurs i april 1788 och flydde därefter utomlands, bl.a. därför att han lagt beslag på en dyrbar myntsamling som tillhörde drottning Lovisa Ulrika och pantsatt den. Hans efterlämnade skulder påverkade i allra högsta grad svågern Isac som gått i borgen för honom och som fick ta hand om sin syster och sina syskonbarn. Vart Ristell tog vägen är inte känt men han levde 1812 då han uteslöts ur Kungliga Vitterhets, Historie och Antikvitets Akademien.

Anmärkning

Vid Isacs död ärvdes Wängsjöberg av en dotterdotter till systern Katarina Maria, Johanna af Uhr. Hon var gift med Mikael Johan Hammarskjöld och i.o.m. detta kom gården i släkten Hammarskjölds ägo. Hammarskjöldarna kom från Misterhult i Småland och hade efter konkurs fått lämna sin gård där.

Anmärkning

Den sista Hammarskjöldsägaren var Elsa Johanna och efter henne ärvdes Wängsjöberg av Ungern von Post, vars mor Märta var född Hammarskjöld.

Anmärkning

1961 upphörde fidekommisset.

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

EKS 2013-07-08
Reviderad av AKZ 2018-02-15

Språk

Skript

Källor

Accession

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer

Relaterade platser


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.