Arkiv Handskrift 25 - Erik Nordbergs arkiv

Brukspredikanten i Kengis Prosten Olaus Stephani Graan i Piteå. Lapska böcker Skolmästaren Olaus Stephani Graan, Manuale Lapponicum Minus Landshövding Johan Graan. Lappmarksplakatet 1673 Pastoratsreformen Lycksele pastorat i Ume lappmark Pastoraten i Pite lappmark Brukspredikanten i Kvikkjokk Jokkmokks Lappmarkspastorat Pastoraten i Torne lappmark Kapellanen Olof Sirma i Enontekis Excerpter rörande Enontekis, 1700-tal, trolldom Pastoratsregleringen 1696 Domkapitlets ledande män Prosten Nils Grubb. Visitationer i Lycksele Lapska studenter Präster i Ume lappmark Präster i Pite lappmark Präster i Lule lappmark Präster i Torne lappmark Norska dokument om svenska lappar Riksdagen 1720 Lapparnas skolavgift Daniel Djurberg om lapparnas undervisning Riksdagen 1723 PM: Skolhusbyggen Förberedelser Lapska böcker Riksdagen 1726-27 Kollekter Solanders memorial Missionären Jens Kildal Brännvinsförbudet vid marknader Komminister Hans Hellman i Jokkmokk Komminister Michael Wikman i Enontekis Kyrkoherde Olof Nicolai Graan Kollekterna. (Även uppdelad på olika orter.) Riksdagen 1731: Landshövding J. Grundel Riksdagen 1731: Besvären 1731 Riksdagen 1731: Två kollekter Riksdagen 1731: K. M:ts resolution å besvären Besvären § 2; 3 á 4 lappbarn Präster från stiften Nybyggarbarn till Lycksele skola Pastoratsregleringen i Pite lappmark Skatt. Pite lappar Jämtland J.Grundel om brännvinsförbud. Superiet Carl Solanders memorial 1732 om brännvinsförbud Landshövding G. Gyllengrip om Solanders förslag om brännvinsförbud Superi. Brännvin Uppbyggande av Lycksele kyrka Åsele kyrka Tolklön Johan Laestadius Erik Sjöberg Johan Junnelius Erik Wallinder Johan Tornberg Inledning. (Excerpter 1328 - 1615.) Bruksskjuts. Nasafjäll, Kvikkjokk, Kengis. (Excerpter 1635 - 1785. Prästskjuts. (Excerpter 1674 – 1838) Skjuts rörande Skolan. (Excerpter 1759-1819) Kronoskjuts. (Excerpter 1695 - 1860) Borgarskjuts (Excerpter 1718 – 1832) Manus och excerpter Församlingsbildning och gränser Kyrkor och kapell Begravningsplatser Kyrkans tjänare Prästbord och prästgårdar Församlingslivet del 1 Församlingslivet del 2 Församlingslivet del 3 Folkskolan Excerpter, Tingsprotokoll Excerpter av officiella skrivelser m.m. Prosten Nils Grubbs skrifter Fortsättning Nils Grubbs skrifter Excerpter, kopior Andreas Alenius. "Missionär" i Sorsele. Kyrkoherde i Arvidsjaur (manuskript 1) Andreas Alenius. "Missionär" i Sorsele. Kyrkoherde i Arvidsjaur (manuskript 2) Kyrkokomission i Lappmarken 1740 - 1760. I Biskop Herman Schröders memorial och riks-dagens beslu... Kyrkokomission i Lappmarken 1740 - 1760. I Biskop Herman Schröders memorial och riks-dagens beslu... Arbetsmaterial till avd. Missionärer. Handskrivet (del 1) Arbetsmaterial till avd. Missionärer. Handskrivet (del 2) Arbetsmaterial till avd. Missionärer. Handskrivet (del 3) Arbetsmaterial, klipp m.m.
Open original Digitalt objekt

Identitet

Referenskod

SE Q Handskrift 25

Titel

Erik Nordbergs arkiv

Datum

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

121 volymer, cirka 10 hm

Sammanhang

Arkivbildare

(1896-1971)

Biografiska anmärkningar

Kyrkoherde i Sollefteå (Härnösands stift)

Arkivinstitution

Arkivhistorik

Förvärvsinformation

Gåva Acc 1971/3

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Arkivet omfattar ffa manuskript, excerpter och handskrivet arbetsmaterial
Digitiserat material

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Arkivet är fritt för forskning

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Materialspråk

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Uppladdat sökhjälpmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade arkivbeskrivningar

Publikationsanteckning

Föreliggande arkivförteckning har publicerats som "Scriptum nr 4" 1988

Publikationsanteckning

Erik Nordbergs tryckta skrifter:

Per Högström och borgarskjutsen. (Från bygd och vildmark 31(1944), s 120-147.)
0m lapparnas brudköp. Ruta-seden hos arjeplogslapparna. (Svenska landsmål och svenskt folkliv 71(1948): 253, s 1-33.)
Arjeplogs Lappskola. Anteckningar. (Årsböcker i svensk undervisningshistoria 34(1954): 89-90. Sthlm 1955. 415 sidor.)
Petrus Læstadius som skolreformator. (Forum Theologicum 13(1956), s 83-113.)
Sundelinska prästsläktens stamfader. (Forum Theologicum 15(1958), s 65-96.)
Prosten Nils Grubb och själavården bland lapparna. (Forum Theologicum 16(1959) , s 52-94. )
Petrus Læstadius' brev till August von Hartmansdorff. (Forum Theologicum 18(1961), s 115-137. )
Lars Levi Læstadius' förslag om skolstugor. (Forum Theologicum 23(1966), s 50-71 )
Specimen Novi Testamenti Lapponici. Provtryck år 1715 av Lars Rangius' översättning av Nya Testamentet till lapska samt skriftväxlingen mellan Georg Wallin i Härnösand och lappmarksprästerna om lapsk ortografi. Grammatikprov. Ordlista. (Svenska landsmål och svenskt folkliv 92(1969): 292. B. 66. 71 sidor.
De tio Israel - stammarnas öde. I. (Forum Theologicum 28(1971), s 20-47.)
De tio Israel - stammarnas öde. II. (Forum Theologicum 29(1972), s 88-103. )
Källskrifter rörande kyrka och skola i den svenska lappmarken under 1600-talet. Samlade och utgivna. (Kungl. Skytteanska samfundets handlingar. 11.) Umeå 1973. 400 sidor.

Anmärkningar

Anmärkning

ARKIVBESKRIVNING
Arkivet är en hängiven forskares livsverk. Erik Nordberg var genuin norrlänning. Han var prästson och född i Bjärtrå, Ångermanland, den 1 december 1896. Han studerade i Härnösand, blev student i Uppsala 1914 och fil kand där 1919. Därefter valde även han prästbanan och avlade teol kand - examen 1923 samt prästvigdes samma år för Luleå stift. Att det blev Luleå berodde på, att han under studieåren fått ett stipendium för att lära sig finska. I detta stipulerades, att innehavaren efter examen först måste tjänstgöra några år i lappmarken eller finnbygderna. För Erik Nordbergs del kom det att bli nära trettio år i lappmarken. Efter ett par års tjänstgöring i Jukkasjärvi och Vittangi verkade han hela tiden som komminister i Arjeplog.

Först 1953 bröt han upp för att tillträda kyrkoherdetjänsten i Sollefteå. Efter sin pensionering 1961 flyttade han till Uppsala och kom då närmare de stora arkiven. Erik Nordberg avled den 18 februari 1971 . Han fick således i Uppsala ytterligare tio år för sitt energiska forskningsarbete.)*) Tyngdpunkten i Erik Nordbergs arkiv utgörs av den kronologiskt upplagda sviten av kommenterade excerpter, som belyser kristendomens framträngande i Norrland, den svenska kyrkans relationer till samerna, byggandet av och verksamheten i kyrkor och skolor samt de olika myndigheternas hantering av dessa frågor. Ovan har nämnts, att handlingarna från äldsta tid till 1650 är tryckta. Nordbergs avsikt var att föra denna svit fram till ca 1750. I samlingen finns hans manuskript för detta i någorlunda färdigt skick. Arkivförteckningen börjar med denna
kronologiska huvudserie. De flesta av dokumenten finns maskinskrivna och är således lätta att ta del av. Tämligen genomgående har Nordberg renskrivit sina excerpter i åtminstone tre exemplar. Förutom i den kronologiska sviten sorterade han in exemplaren i olika centrala ämnesgrupper, som kompletterar huvudserien. Några exempel på sådana är "Missionärer", "Skjutsväsen", "Trolldom" och "Visitationer och berättelser."

Även inom ämnesgrupperna synes han ha strävat efter att få en så komplett dokumentsvit som möjligt. I dessa finns därför betydligt senare handlingar än 1750. Så är t ex fallet med de till omfånget mycket stora grupperna "Lappskolor" och "Arjeplog." Där går dokumenten ända in på 1900-talet. 0m Arjeplogs historia synes Nordberg också ha haft ambitionen att få ett större arbete tryckt. Förekomsten av ett långt gånget manuskript om denna socken tyder på detta. Erik Nordbergs tryckta skrifter omfattar två monografier och tio uppsatser. Förutom av den ovan nämnda urkundssamlingen består monografierna av det mycket förtjänstfulla arbetet om Arjeplogs lappskola (tr 1955). Av uppsatserna är sju tryckta i Forum Theologicum, som är Härnösands stifts teologiska sällskaps årsbok. Uppsatserna behandlar såväl samiska som kyrkohistoriska ämnen. Nordbergs bibliografi bifogas denna förteckning. För att lättare kunna nyttja arkivförteckningen har ett ortregister och ett personregister upprättats. Registren omfattar dock endast de namn, som nämns i själva förteckningstexten.

*) Biografica om Erik Nordberg finns i: Handlingar rörande Prästmötet i Luleå 1971.
Minnesanteckningar, s 329 f (Sandberg),Härnösands stifts prästmöteshandlingar 1976, s 202 f
(Ericsson och Luleå stifts herdaminne, Umeå 1982, s 411.

Anmärkning

Ortsregister och personregister återfinns i sökhjälpmedlet

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på namn

Sökingångar för handlingstyp

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

KS 1988-04

Språk

Skript

Källor

Digitalt objekt (Master) rättigheter

Digitalt objekt (Hänvisning) rättigheter

Digitalt objekt (Tumnagel) rättigheter

Accession


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.