Världsminnen på KB

test bild

Världsminnen i Kungliga bibliotekets samlingar

För att värna om vårt globala skriftliga kulturarv har UNESCO bildat världsminnesprogrammet Memory of the World.
Kungliga biblioteket har äran att förvalta och tillgängliggöra tre av dessa världsminnen: Astrid Lindgrens arkiv, Dag Hammarskjölds samling och Tryckfrihetsförordningen.
Läs mer om världsminnena på KB:s webbplats: Världsminnen på KB

Två av världsminnena kan du ta del av här i Arken:

Astrid Lindgrens arkiv

test bild
Astrid Lindgrens arkiv var den första svenska samlingen att upptas i UNESCO:s lista över världsminnen.
Gå till Astrid Lindrens arkiv i Arken
Se även Ingrid Vang Nymans skisser av Pippi Långstrump och några av Astrids andra karaktärer på KB:s sida för Digitala kollektioner.

Dag Hammarskjölds samling.

test bild
Samlingen som testamenterades till Kungliga biblioteket upptogs 2017 i UNESCO:s lista över världsminnen.
Gå till Dag Hammarskjölds samling i Arken
Läs mer om Dag Hammarskjölds samling på KB:s webbplats


________________________________________________________

Läs mer om de svenska världsminnena


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.