FAQ - Vanliga frågor

test bild

Hur gör jag för att beställa fram material för läsning?

Gå till Beställa för läsning

Finns det digitaliserat material i Arken?

I Arken finns digitaliserat material ur utvalda delar av samlingarna. Du hittar dem under sökingången Digitala objekt eller via respektive arkivbeskrivning (ex. Ellen Keys samling).

Alla bilder på Arkens webbplats är fria att återanvända enligt CC0-licens .

Se länkarna nedan för andra ingångar till digitaliserat material ur KB:s och UmUB:s samlingar:

Kungliga biblioteket:
Digitala kollektioner på KB.se
Manuscripta
Suecia.kb.se
Codex Gigas
World Digital Library (WDL)
Litteraturbanken
Libris, lista över digitaliserade handskrifter (KB)


Umeå universitetsbibliotek:
UmUB:s söktjänst för digitala samlingar

Hur beställer jag kopior?

Information om att kopiera och fotografera på Kungliga biblioteket
Information om KB:s reproservice och prislista
Kontakta Umeå UB för information om att kopiera och fotografera arkivmaterial

Om du behöver hjälp att lokalisera materialet, eller har frågor om dess skick eller upphovsrättsliga status så får du gärna kontakta oss

Vilka regler gäller vid kopiering?

En stor del av KB:s enskilda arkiv skyddas av upphovsrättsliga regler. För att KB ska kunna utföra din beställning på kopiering av verk som är skyddat måste vi veta att du förbinder dig att inhämta tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Detta regleras via avtal. Observera att KB inte kan utföra beställningen innan underskrivet avtal har inkommit.

Får jag fotografera med egen kamera?

Kontakta personalen i Specialläsesalen för bedömning i varje enskilt fall. Vid bedömningen tas bl. a. hänsyn till materialets skick och upphovsrättsliga status.

Jag hittar inte det jag letar efter i Arken?

Om du inte hittar vad du letar efter kan du prova våra andra söktjänster:

Kungliga biblioteket
Nominalkatalogen - Inskannat kortregister över Kungliga bibliotekets äldre handskriftssamling
Manuscripta - Söktjänst för medeltida och tidigmoderna handskrifter
Libris - Nationell bibliotekskatalog där stora delar av KB:s och Umeå UB:s samlingar är sökbara

Umeå universitetsbibliotek:
Umeå universitetsbiblioteks söktjänst
Umeå universitetsbiblioteks äldre kortkataloger
Webbplats för Umeå UB:s personarkiv och handskrifter
Webbplats för Umeå UB:s projektarkiv

Externa söktjänster:
Sök i NAD - Nationell Arkivdatabas
Riksarkivets brevdatabas där delar av KB:s personarkiv är sökbara

Läs mer om samlingarna

Kungliga bibliotekets samlingar
Umeå universitetsbiblioteks samlingar


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.