Arkiv Handskrift 61A - Matts Balgårds arkiv

Open original Digitalt objekt

Identitet

Referenskod

SE Q Handskrift 61A

Titel

Matts Balgårds arkiv

Datum

  • 1917-1990 (Arkivbildning)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

111 volymer, ca 10 hm

Sammanhang

Arkivbildare

(1908-1992)

Biografiska anmärkningar

Skriver med anknytning till Västerbotten och studieförbund; Chefredaktör på Västerbottens-Kuriren (VK) 1968-1973.

Arkivinstitution

Arkivhistorik

Matts Balgårds arkiv överlämnades 1988 till Forskningsarkivet som gåva genom förmedling av sonen Gunnar. En tilläggsleverans har
inkommit efter Matts Balgårds bortgång 1992.

Förvärvsinformation

Gåva Acc 1988/3
Gåva Acc 1992/2
Gåva Acc 2008/19

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Handlingarna omspänner tidsperioden 1917-1990 och speglar Matts Balgårds olika verksamhetsgrenar och familjens liv genom åren. Arkivalierna har grupperats i sex huvudavdelningar.

I den första med rubriken Personliga handlingar återfinns bl a Matts Balgårds skolbetyg och merithandlingar, 50 års dagböcker, familjens kassaböcker och självdeklarationer.

Serien Manuskript upptas till största delen av manuskript till föredrag och anföranden i olika sammanhang framförallt där Matts Balgård företrätt folkpartiet och nykterhetsrörelsen eller varit engagerad i olika samhällsfrågor som t ex framtidsfrågor och
samhällsplanering. I sin ungdom skrev Matts Balgård även en del skönlitteratur, framförallt dikter. Även dessa manuskript finns med.

Korrespondensen är omfattande och rör till största delen Matts Balgårds politiska engagemang, även om en hel del personliga brev ingår.

Vad beträffar Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet har de grupperats efter de olika föreningar och styrelser där Matts Balgård varit aktiv. En stor del utgörs av protokollskopior med bilagda handlingar avseende olika beslutande organ inom folkpartiet.

Under rubriken Samlingar finns en pressklippsamling som Matts Balgård själv delat in i olika ämnesområden samt det s k "Pärmarkivet" där Matts Balgård och hans hustru åren 1944-1972 och 1974-1986 ordnat pressklipp, program och inbjudningskort till de evenemang man deltagit i under året, reflektioner kring världshändelser, barns och barnbarns brev och teckningar mm. Bland samlingarna finns även ett stort antal fotografier från både yrkesliv och familjeliv.

Serien Övrigt innehåller enstaka teckningar av Matts Balgård, en del avskrifter ur olika skönlitterära verk samt ett fåtal broschyrer och tryck.

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Vissa handlingar av personlig karaktär, framförallt den personliga korrespondensen, får utnyttjas för seriös forskning endast efter tillstånd av sonen Gunnar Balgård i varje enskilt fall.

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Materialspråk

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Uppladdat sökhjälpmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Arkiv finns också efter hustrun Märta Balgård, Handskrift 61B samt efter sonen Gunnar Balgård, Handskrift 117

Relaterade arkivbeskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

ARKIVBESKRIVNING
Matts Balgård föddes den 2 maj 1908 som son till småbrukaren Anton Johansson och hans hustru Amanda Svantesdotter i Barne Åsaka i Skaraborgs län. Han arbetade i jordbruket på fädernegården till 25-årsåldern. Tidigt blev han politiskt och kulturellt intresserad och kompletterade därför folkskoleundervisningen med korrespondens- och folkhögskolestudier.

1933 blev Matts Balgård ombudsman för Skaraborgs frisinnade valkretsförbund samtidigt som han också började sin journalistiska bana som medarbetare i Skaraborgstidningen i Skövde, där han blev redaktionssekreterare 1937 och då lämnade ombudsmannaskapet.

Åren 1941-1943 var han redaktör för Folkpartiets Ungdomsförbunds organ Frisinnad Ungdom och engagerades också som riksstudieledare inom FPU.

1944 flyttade Balgård med sin familj till Umeå där han efterträdde H-K Rönblom som Västerbottens-Kurirens politiske och kulturelle redaktör. På den posten stannade han till 1968 då han efterträdde Stellan Rosén som chefredaktör för tidningen. Han avgick med pension 1973 men fortsatte även därefter som frivillig medarbetare i tidningen ända in på 80-talet. Matts Balgård och hans hustru flyttade från Umeå till Alingsås 1983 och bosatte sig senare i Arboga där han avled den 22 mars 1992.

Matts Balgård innehade en rad förtroendeuppdrag inom folkpartiet. På riksplanet var han vice ordförande i folkpartiets ungdomsförbund 1946-1948, ledamot i partistyrelsen åren 1952-1972 och dessutom aktiv i Liberala studieförbundet där han var ordförande åren 1955-1962.

På det lokala planet verkade han som medlem av drätselkammaren 1949-1958 och ledamot av kommunalfullmäktige och under lång tid vice ordförande i kulturnämnden.

Balgård företrädde folkpartiet som landstingsman 1955-1962 och 1966-1968 samt var ledamot av lasarettsdirektionen och länsmuseets styrelse under en följd av år. Dessutom var han engagerad i Västerbottens Sparbanks styrelse som vice ordförande 1974-1976 och som ordförande 1976-1978.

1937 ingick Matts Balgård äktenskap med kontoristen Märta Örn, född 1911 som dotter till snickaren Herman Örn och hans hustru Elisabet Pettersson i Skövde. I äktenskapet föddes fyra barn, Gunnar född 1938, Sture 1942, Lennart och Kerstin 1946. Märta Balgård avled kort före sin man 1992.

Trots att Balgård som västgöte väl inte ursprungligen hade så stor kännedom om västerbottningarnas egenart kunde han på kort tid sätta sig in i bygdens speciella förhållanden och folkets kynne. Hans övertygelse om nykterhet och frisinne passade väl in och som mångsidig och produktiv publicist kom han att få stor betydelse inte bara i sitt eget län. De frågor som engagerade honom mest var småfolkets problem och kamp mot myndigheter och överhet. Kunskap därom skaffade han sig genom ett flitigt resande runt om i sitt län. Han kom t ex att på 50-talet framträda som en av de första miljödebattörerna i sin kamp mot Vattenfalls exploatering av Norrlandsälvarna. Förutom rent politiska artiklar gjorde han otaliga reportage och kåserier och recenserade gärna skönlitteratur. Hans stora konstnärliga intresse resulterade bl a i skickligt gjorda landskapsteckningar.

Balgårds verksamhet som ledamot i folkpartistyrelsen kännetecknades av stor självständighet, sakligt agerande och starkt engagemang för en förstärkt demokrati.

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på namn

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

IM 1992-11-02

Språk

Skript

Källor

Digitalt objekt (Master) rättigheter

Digitalt objekt (Hänvisning) rättigheter

Digitalt objekt (Tumnagel) rättigheter

Accession


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.