Arkiv Handskrift 60 - Lisa Welanders arkiv

Open original Digitalt objekt

Identitet

Referenskod

SE Q Handskrift 60

Titel

Lisa Welanders arkiv

Datum

  • 1928 - 1997 (Skapelse)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

Arkivet omfattar 119 arkivvolymer, 59 kortlådor, 5 diabildslådor samt 1 affischrör på totalt 15 hm.

Sammanhang

Arkivbildare

(1909-2001)

Biografiska anmärkningar

Professor i neurologi

Arkivinstitution

Arkivhistorik

Förvärvsinformation

Gåva Acc 2000/5 (från inst. för farmakologi och klinisk neurovetenskap)
Gåva Acc 2006/4 (från UB/Medicinska biblioteket)

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Professor Welanders arkiv innehåller till största delen hennes forskningsmaterial i form av primärmaterial och bearbetningar.
Däri ingår det mycket omfattande primärmaterial som ligger till grund för hennes avhandling där hon beskriver en ny sjukdom, en distinkt klinisk entitet, en hereditär sjukdom med dominant ärftlighetsgång bestående av sent uppträdande distala atrofier och pareser, framförallt i små handmusklerna. Bland övrigt omfattande primärmaterial kan nämnas den systematiska registrering som gjorts av det polikliniska klientelet vid Sahlgrenska sjukhuset på vars bas hon gjort statistiska bearbetningar av organisatoriskt intresse samt det material som ligger till grund för hennes undersökning avseende neurologiskt invalidiserade i Västerbotten.

Förutom forskningsmaterial finns i arkivet även svensk och utländsk korrespondens samt manuskript.

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Arkivet är tillgängligt för forskning efter bedömning i varje enskilt fall.

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Materialspråk

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade arkivbeskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

ARKIVBESKRIVNING
Lisa Welander var född i Frustuna, Södermanland som dotter till överjägmästaren Adolf Welander och hans hustru lärarinnan Amalia Edén. Efter studentexamen i Örebro 1928 följde medicinska studier vid Karolinska institutet där hon disputerade för medicine doktorsgraden 1951 med en avhandling betitlad " Myopathia distalis tarda hereditaria, 249 examined cases in 72 pedigrees".

Hon blev docent i neurologi vid Karolinska institutet 1952 och vid Medicinska högskolan i Göteborg 1953.
1964 utnämndes hon till professor i neurologi vid Umeå universitet och överläkare vid neurologiska kliniken vid Umeå lasarett, en tjänst som hon pensionerades från 1975.

Anmärkning

Foto: U.S. National Library of Medicine, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på namn

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

Delvis förtecknat av IS 2000-12-18
Förteckning färdigställd av HHa 2023-04-

Språk

Skript

Källor

Digitalt objekt (Master) rättigheter

Digitalt objekt (Hänvisning) rättigheter

Digitalt objekt (Tumnagel) rättigheter

Accession


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.