Arkiv Handskrift 60 - Lisa Welanders arkiv

Porträtt av Lisa Welander 1985

Identitet

Referenskod

SE Q Handskrift 60

Titel

Lisa Welanders arkiv

Datum

  • 1909-1997, odat (Skapelse)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

Arkivet omfattar 119 arkivvolymer, 59 kortlådor, 5 diabildslådor samt 1 affischrör på totalt 15 hm.

Sammanhang

Arkivbildare

(1909-2001)

Biografiska anmärkningar

Professor i neurologi

Arkivinstitution

Arkivhistorik

Förvärvsinformation

Gåva Acc 2000/5 (från inst. för farmakologi och klinisk neurovetenskap)
Gåva Acc 2006/4 (från UB/Medicinska biblioteket)

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Professor Welanders arkiv innehåller till största delen hennes forskningsmaterial i form av primärmaterial och bearbetningar. Däri ingår det mycket omfattande primärmaterial som ligger till grund för hennes avhandling där hon beskriver en ny sjukdom, en distinkt klinisk entitet, en hereditär sjukdom med dominant ärftlighetsgång bestående av sent uppträdande distala atrofier och pareser, framför allt i de små handmusklerna. Bland övrigt omfattande primärmaterial kan nämnas den systematiska registrering som gjorts av det polikliniska klientelet vid Sahlgrenska sjukhuset på vars bas hon gjort statistiska bearbetningar av organisatoriskt intresse samt det material som ligger till grund för hennes undersökning avseende neurologiskt invalidiserade i Västerbotten. I arkivet finns också primärmaterial och bearbetningar från hennes tid i Umeå. Dessutom har Welander under sin gärning producerat en omfattande mängd publikationer och hon har föreläst runt om i världen. Hon har också varit aktiv i ett flertal sammanslutningar och nätverk.

Arkivet omfattar 15 hm och består i huvudsak av primärmaterial och arbetsmaterial samt ett flertal manuskript, korrespondens, klinikrelaterade handlingar, handlingar från konferenser, symposier, nätverk, tidningsklipp, fotografier och diabilder m.m.

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Arkivmaterial omfattas av sekretess. Tillgänglighet för seriös forskning avgörs i varje enskilt fall av universitetsbibliotekets chef för avdelning för arkiv och specialsamlingar.

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Materialspråk

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Uppladdat sökhjälpmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade arkivbeskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

ARKIVBESKRIVNING

Lisa Welander föddes den 9:e augusti 1909 i Frustuna församling i Södermanland. Fadern Adolf var överjägmästare och modern Amalia var lärarinna. På grund av faderns yrke flyttade familjen ofta under Lisas barndom. Under första världskriget bodde de på en lantgård i Östergötland för att sen flytta till Örebro. Det var i Örebro som Lisa tog sin studentexamen vid Risbergaskolan 1928. Lisa berättar själv i en intervju att när hon berättade för sina föräldrar att hon ville bli läkare så skickades hon till en släkting som jobbade på Örebro sjukhus och fick bevittna en operation. Om hon klarade att se på utan att svimma så skulle föräldrarna godkänna hennes yrkesval och det gjorde hon. 1931 avlade hon medicine kandidatexamen vid Karolinska Institutet i Stockholm och vid samma institut medicine licentiatexamen 1937. Men redan i juni 1933 började hon sin läkargärning då hon fick anställning som medicine kandidat på kirurgiska polikliniken på Serafimerlasarettet. Denna tjänst avlöstes med flera tjänster på olika lasarett och sjukhus runt om i Sverige under de närmaste åren.

Under andra världskrigets slutskede 1945 blev hon krigsplacerad att tjänstgöra som flyktingläkare i Burträsk. Under sommaren samma år tjänstgjorde hon som fartygsläkare på de så kallade vita båtarna som förde före detta koncentrationslägerfångar från Lübeck till Malmö. Under hösten 1945 tjänstgjorde hon återigen som fartygsläkare men denna gång på Polentransporterna. Under andra halvan av 1946 tjänstgjorde hon som läkare vid det svenska barnsjukhuset i Otwock i Polen. Efter andra världskrigets slut tjänstgjorde hon omväxlande på Karolinska sjukhuset och på Serafimerlasarettet mestadels som t.f. underläkare inom neurologi och psykiatri.


Under 40-talet kom hon också i kontakt med en grupp av patienter som härstammade från ett begränsat område i Gävleborgs län. Symptomen de hade var bristande muskelfunktioner i händer och fötter. Sjukdomen visade sig vara ärftlig och unik för trakten. Forskningen om denna sjukdom och dess hereditet låg till grund för hennes avhandling Myopathia Distalis Tarda Hereditaria som hon försvarade 1951 med betyget berömlig vid Karolinska institutet. Hon promoverades året därpå. Senare kom nämnda sjukdom att också bära hennes namn; Lisa Welanders sjukdom. Med dagens DNA-forskning har man lyckats fastställa den gen som ger upphov till sjukdomen och att de som drabbas av sjukdomen tillhör samma släktträd.


Året efter disputationen, 1952, erhöll hon docentgrad i Neurologi vid Karolinska institutet och sedan samma utnämning 1953 vid Medicinska högskolan i Göteborg. Hon började också sin tjänstgöring på Sahlgrenska sjukhuset 1953 på Neurologiska polikliniken. Denna klinik blev hon trogen i 10 år. Hon innehade också förordnande som biträdande lärare i neurologi vid Medicinska högskolan i Göteborg/Göteborgs universitet under tiden 1954-1958 och som t.f. professor i neurologi vid Göteborgs universitet och vid Medicinska högskolan i Umeå sammanlagt 1 år under åren 1958-1964. Hon blev kompetensförklarad till professur i neurologi redan 1954 men också 1962.

Mellan 1964 och 1975 hade hon tjänst som professor i neurologi vid Umeås universitet. Efter det pensionerades hon och blev professor emeritus men var aktiv inom sitt ämnesområde ända in på 1990-talet eftersom hon fortfarande blev tillfrågad av kolleger om knepiga fall av muskelsjukdomar. Hon blev kvar i Umeå till sin död 2001.

Anmärkning

Foto: U.S. National Library of Medicine, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på namn

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

Delvis förtecknat av IS 2000-12-18
Förteckning kompletterad och justerad HHa 2023-08-28

Språk

Skript

Källor

Digitalt objekt (Master) rättigheter

Digitalt objekt (Hänvisning) rättigheter

Digitalt objekt (Tumnagel) rättigheter

Accession


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.