Arkiv Handskrift 197 - Lars Göran Tedebrands arkiv

Open original Digitalt objekt

Identitet

Referenskod

SE Q Handskrift 197

Titel

Lars Göran Tedebrands arkiv

Datum

  • 1954 - 2011 (Arkivbildning)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

80 volymer, 4,5 hm

Sammanhang

Arkivbildare

(1939-)

Biografiska anmärkningar

Professor i historisk demografi, Demografiska databasen, Umeå universitet (1995)

Arkivinstitution

Arkivhistorik

Förvärvsinformation

Gåva Acc 2017/1

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Framför allt arbetsmaterial från forskningsprojekt, korrespondens och verksamhetshandlingar

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Arkivet är fritt tillgängligt för forskning.

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Materialspråk

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Uppladdat sökhjälpmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade arkivbeskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

ARKIVBESKRIVNING
Lars-Göran Tedebrand kom tidigt att intressera sig för historia och det blev också ett av hans favoritämnen under studieåren på Sundsvall Högre Allmänna Läroverk. Sedan följde studier vid Uppsala universitet som resulterade i en filosofie kandidatexamen 1962 och magisterexamen 1964, båda med uppsatser skrivna om amerikansk historisk utrikespolitik som ämnesval. Efter detta studerade Tedebrand på Lärarhögskolan i Uppsala och hade en del läraruppdrag innan licentiatstudierna tog vid 1966. Hans licentiatämne ingick i ett större forskningsprojekt angående Amerikaemigrationen. Han kombinerade sina licentiatstudier och de senare doktorandstudierna med olika uppdrag inom moderinstitutionen, bland annat som vikarierande universitetslektor och forskarassistent. Licentiatavhandlingen blev klar 1971 och doktorsavhandlingen försvarades den 12 maj 1972, med titeln Västernorrland och Nordamerika 1875-1913. Utvandring och återinvandring. I och med disputationen utnämndes också Tedebrand till docent.
De följande tio åren verkade Tedebrand vid Uppsala universitet. Han kom att ägna sig åt undervisning men också handledning av doktorander och som fakultetsopponent, och då inte bara inom ämnet historia. I den egna forskningen fortsatte Tedebrand med att vidareutveckla frågeställningar inom emigrantforskningen men öppnade också upp för forskning med historisk demografisk inriktning. ”Oral history” kom speciellt att intressera Tedebrand och ett projekt som genomfördes på detta sätt var den så kallade Värmlandsundersökningen. Ett mer urbant demografiskt bidrag från Tedebrand var att delta i del två av boken Skara stads historia publicerad 1975. Tillsammans med Jan Sundin genomfördes ett större projekt om den svenska protoindustriella järnbruksmiljön utifrån ett demografiskt perspektiv. Trots omfattande forskning under Uppsalatiden hann Tedebrand också intressera sig för sin hembygds lokalhistoria och skrev boken Selångers historia.
Sommaren 1982 flyttade Tedebrand med sin familj till Umeå då han tillträdde den nyinrättade HSFR-professuren i Historisk demografi som samma år placerats vid Umeå Universitet och Demografiska databasen. Under de följande åren byggde Tedebrand upp en omfattande forskningsverksamhet som rönte uppmärksamhet nationellt som internationellt. Han kom att undervisa både studenter på grundnivå och doktorander. Under åren har ett flertal doktorander disputerat som handletts av honom. Tedebrand kom tidigt i sin akademiska karriär att knyta internationella kontakter och bevista internationella konferenser, den första redan 1970 i Moskva. Han har också organiserat tre konferenser inom det befolkningshistoriska och medicinhistoriska området och både författat och varit redaktör för ett flertal skrifter och bokverk. Här kan till exempel nämnas Sundsvalls Historia i tre band med Tedebrand som redaktör. Han har även varit aktiv i olika nätverk och sammanslutningar till exempel som ordförande i Johan Nordlander Sällskapet och vice preses i Kungliga Skytteanska sällskapet.

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

HHa 2020-02-24

Språk

Skript

Källor

Digitalt objekt (Master) rättigheter

Digitalt objekt (Hänvisning) rättigheter

Digitalt objekt (Tumnagel) rättigheter

Accession


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.