Arkiv Handskrift 160 - Hans Svenssons arkiv

Open original Digitalt objekt

Identitet

Referenskod

SE Q Handskrift 160

Titel

Hans Svenssons arkiv

Datum

  • 1935-2011 (Arkivbildning)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

2,5 hyllmeter

Sammanhang

Arkivbildare

(1935-2011)

Biografiska anmärkningar

Professor radiofysik Umeå universitet

Arkivinstitution

Arkivhistorik

Förvärvsinformation

Gåva Acc 2012/3

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Arkivet omfattar manuskript, forskningshandlingar, undervisningsmaterial, korrespondens och särtryck

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Arkivet är tillgängligt för forskning.

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Materialspråk

  • engelska
  • svenska

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Uppladdat sökhjälpmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade arkivbeskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

ARKIVBESKRIVNING
Hans Svensson föddes i Emmaboda 1935 och inledde sina akademiska studier i Lund. I början av 1960-talet flyttade han till Umeå och den nyinrättade kliniken i onkologi. Han disputerade 1970, vilken byggde på omfattande mätningar av de nya strålningskällorna. Hans Svenssons omfattande kunskap om strålterapi ledde till att de första svenska mikrotronacceleratorerna för strålbehandling kom till Umeå. Hans arbete medförde ett omfattande internationellt engagemang och arbete. Han var ordförande för internationella strålenhetorganisationens, ICRU:s, rapportkommitté för elektrondosimetri, svenska sjukhusfysikerförbundet och nordiska sjukhusfysikerorganisationen, samt medverkade i de internationella organisationerna ESTRO (European Society for Therapeutic Radiology and Oncology), IAEA (International Atomic Energy Agency) och IOMP (International Organization for Medical Physics). Hans Svensson medverkade också i Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik.

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på namn

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

GR 2021-10-06

Språk

Skript

Källor

Digitalt objekt (Master) rättigheter

Digitalt objekt (Hänvisning) rättigheter

Digitalt objekt (Tumnagel) rättigheter

Accession


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.