Arkiv Acc1970/41 - Almare Stäkets arkiv : Släkten Björnstjerna

Identitet

Referenskod

SE S-HS Acc1970/41

Titel

Almare Stäkets arkiv : Släkten Björnstjerna

Datum

 • 1691--1950 (Skapelse)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

17,5 hyllmeter
172 enheter

Sammanhang

Arkivbildare

Biografiska anmärkningar

Arkivhistorik

Källa för förvärv eller överlämnande

Innehåll och struktur

Innehåll


 • Arkivet innehåller privata och officiella handlingar rörande släkten Björnstjerna samt gårdshandlingar för Almare Stäket. Största delen är brev, i original och avskrift, både till och från arkivbildarna samt mellan andra ofta namnkunniga personer. Andra vanligt förekommande handlingstyper är rapporter, utkast, manuskript, anteckningar, diplom, ekonomiska handlingar och juridiska handlingar. En del teckningar, fotografier och kartor förekommer även.
 • Brev:Breven utgörs i största del av släktingar samt personer inom -toppskiktet- - i.e. adel, prästerskap, monarki, statsledning, etc. Brevregister finns i början av de bundna volymerna titulerade -Familjehandlingar- En del av breven är skrivna på franska och engelska.
 • Handlingar rörande gårdsverksamheten Almare Stäket finns huvudsakligen i serie 3.1 (Men förekommer även i övriga serier - se förteckningen)
 • Blandade/övriga släktmedlemmar finns i serie 3.2 samt 3.1
 • Äldre arkivförteckningar och tidigare metadokumentation finns i serie 0.

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

.

Uppordningssystem


 • De första två delarna av arkivet (ASA- och A-E-serien) var uppordnade innan de donerades till KB och den tredje (Lådorna) sorterades på KB 1998.
 • I den slutgiltiga förteckningen från 2017 har man valt att behålla de tre delarna - detta för att inte bryta upp proveniensen och bibehålla den ungefärliga ordning som användare hittills utgått från. En del volymer har dock flyttats för att samla handlingar rörande en släktmedlem i samma serie. Då mycket forskning redan hänvisat till materialet har man kvar hänvisningar till de gamla signumen i förteckningen.

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst


 • Sigillen ömtåliga (SE-S-HS Acc1970/41:3:4:24a -b)

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Materialspråk

 • engelska
 • franska
 • svenska

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Samtliga inbundna volymer har placerats i kapslar för att skyddas.

Uppladdat sökhjälpmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade beskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

Arkivet innefattar dels personliga handlingar från medlemmar i släkten Björnstjerna (Beronius innan adlingen), dels ett gårdsarkiv över Almare Stäket.

Anmärkning

För lista på de medlemmar i släkten Björnstjerna som är representerade i arkivet, samt kort information om Almare Stäket se bifogad PDF.

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på namn

Förteckningskontroll

Förteckningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

RL 2017-06-20
Reviderad av RL 2018-02-06
Reviderad av RL 2019-10-17

Språk

Skript

Källor

Accession

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer


Kungliga biblioteket
Kontakta oss