Showing 794 results

Archival description
Print preview View:

3 results with digital objects Show results with digital objects

Almare Stäkets arkiv : Släkten Björnstjerna
Almare Stäkets arkiv : Släkten Björnstjerna
Cornelius Nepos: De vita exellentium imperatorum
Cornelius Nepos: De vita exellentium imperatorum
Henrik Aminson: Bibliotheca Templi Cathedralis Strengnesensis
Henrik Aminson: Bibliotheca Templi Cathedralis Strengnesensis
Sweriges Rijkes landslag
Sweriges Rijkes landslag
Diabilder m.m.
Diabilder m.m.
Professor Rydins föreläsningar i straffrätt
Professor Rydins föreläsningar i straffrätt
Svenska schackförbundets kongresstävlingar
Svenska schackförbundets kongresstävlingar
Hodell, Åke: Accession till L 283
Hodell, Åke: Accession till L 283
Åke Hodells samling
Åke Hodells samling
Ulrik Wilhelm Gyldenstolpes samling
Ulrik Wilhelm Gyldenstolpes samling
Ester Gunilla Persson: Visböcker
Ester Gunilla Persson: Visböcker
Arvid Gabrielssons papper
Arvid Gabrielssons papper
Birger Lynes papper
Birger Lynes papper
Kurt Bergengrens samling
Kurt Bergengrens samling
Gerda Ahlgrens brevsamling
Gerda Ahlgrens brevsamling
Harry Kullmans arkiv
Harry Kullmans arkiv
Gösta Brolin: Diverse
Gösta Brolin: Diverse
Kristina Hasselgrens samling, tillägg
Kristina Hasselgrens samling, tillägg
Handlingar efter släkten Alfvén
Handlingar efter släkten Alfvén
Dagboksanteckningar av Krister Wickman efter en middag
Dagboksanteckningar av Krister Wickman efter en middag
Handlingar efter Ulla Olsson
Handlingar efter Ulla Olsson
Martin och Greta Lamms arkiv
Martin och Greta Lamms arkiv
Barbro Svinhufvuds arkiv
Barbro Svinhufvuds arkiv
Brev mellan Einar Bratt och R.A. Skelton
Brev mellan Einar Bratt och R.A. Skelton
Signe Henschens samling
Signe Henschens samling
Signe Henschen: Brev, manuskript, anteckningar m.m.
Signe Henschen: Brev, manuskript, anteckningar m.m.
Gustaf Hellströms efterlämnade papper
Gustaf Hellströms efterlämnade papper
Kerstin Thorvalls samling
Kerstin Thorvalls samling
Bertil Hagmans samling
Bertil Hagmans samling
Breitholtz : Tillskott till släktarkivet
Breitholtz : Tillskott till släktarkivet
Breitholtz släktarkiv, tillägg
Breitholtz släktarkiv, tillägg
Anna Breitholtz papper
Anna Breitholtz papper
Gösta Klemmings folkmusiksamling: Tillägg
Gösta Klemmings folkmusiksamling: Tillägg
Abraham Tabachovitz samling
Abraham Tabachovitz samling
August och Célie Brunius samling
August och Célie Brunius samling
Anna Lena Lindbergs samling
Anna Lena Lindbergs samling
Stéphanie von Wedel: Två anteckningsböcker 1870
Stéphanie von Wedel: Två anteckningsböcker 1870
Brita Edfelts efterlämnade papper. Tillägg
Brita Edfelts efterlämnade papper. Tillägg
Gunnar Tilanders arkiv
Gunnar Tilanders arkiv
Aleksij Aleksandrovic Skorochodov: Anteckningsbok
Aleksij Aleksandrovic Skorochodov: Anteckningsbok
Anders Erik Knös: Den bibliska isagogiken
Anders Erik Knös: Den bibliska isagogiken
Birger Fredrik Schöldström: 2 brev från Axel Björkman m.m.
Birger Fredrik Schöldström: 2 brev från Axel Björkman m.m.
Sven Lidman: Anteckningar
Sven Lidman: Anteckningar
Gustaf Edvard Klemming: Kommentarer i förteckning över romaner
Gustaf Edvard Klemming: Kommentarer i förteckning över romaner
Södermalms högre läroanstalt för flickor
Södermalms högre läroanstalt för flickor
Kungsgatan 18, kvarteret Bryggaren m.m.
Kungsgatan 18, kvarteret Bryggaren m.m.
Mesterton, Erik: Anteckningar i James Joyces Ulysses
Mesterton, Erik: Anteckningar i James Joyces Ulysses
Material rörande Carl Michael Bellman
Material rörande Carl Michael Bellman
Meissner, Emma: Rollhäften
Meissner, Emma: Rollhäften
Carl Gustaf Tessin: Anteckningar
Carl Gustaf Tessin: Anteckningar
Anton Sjögrens papper
Anton Sjögrens papper
Johan August Zetterberg: Almanackor för åren 1831 och 1854 : Med handskrivna anteckningar
Johan August Zetterberg: Almanackor för åren 1831 och 1854 : Med handskrivna anteckningar
Carl Fredrik Bergstedts papper
Carl Fredrik Bergstedts papper
Bjarne Beckman: Biografisk studie
Bjarne Beckman: Biografisk studie
Karl Eduard Kindblad: Förslag till plan för ordbok öfver svenska språket : Tryck med handskrivna kommentarer
Karl Eduard Kindblad: Förslag till plan för ordbok öfver svenska språket : Tryck med handskrivna kommentarer
Brev till Emil Norlander
Brev till Emil Norlander
Lars Gustaf Teodor Tidanders papper
Lars Gustaf Teodor Tidanders papper
Georg von Alfthans papper
Georg von Alfthans papper
Petrus Almquist: Karl XII:s kyrkobibel
Petrus Almquist: Karl XII:s kyrkobibel
Recueil de Cantiques spirituels...
Recueil de Cantiques spirituels...
Erik Axel Friberg: Anteckningar
Erik Axel Friberg: Anteckningar
Juridiska arbeten som tillhört professor Karl Benckert
Juridiska arbeten som tillhört professor Karl Benckert
Alfred Lindbergs papper
Alfred Lindbergs papper
Vera Abenius papper
Vera Abenius papper
Armand Halfvar Bergéron: Mathematisk skrifbok
Armand Halfvar Bergéron: Mathematisk skrifbok
James Maule: Anteckningar
James Maule: Anteckningar
Louis Zettersten: City Street Names
Louis Zettersten: City Street Names
Personregister till tre titlar av Georg Wittrock
Personregister till tre titlar av Georg Wittrock
Nils O:son Gadde: Island 1857
Nils O:son Gadde: Island 1857
Körlingska notsamlingen
Körlingska notsamlingen
Sven Adolf Hedins papper
Sven Adolf Hedins papper
August Strindberg: Lycko-Pers resa
August Strindberg: Lycko-Pers resa
August Strindberg: Ett drömspel
August Strindberg: Ett drömspel
August Strindberg: Mäster Olof
August Strindberg: Mäster Olof
Biographica rörande August Strindberg och dottern Greta von Philp
Biographica rörande August Strindberg och dottern Greta von Philp
Almanackor
Almanackor
Andreas Olai Rhyzelius: Hans anteckningar i sin bibel
Andreas Olai Rhyzelius: Hans anteckningar i sin bibel
Autografsamling
Autografsamling
August Strindbegr: Kvartoblad i röd klot med band
August Strindbegr: Kvartoblad i röd klot med band
August Strindberg: Kuvert
August Strindberg: Kuvert
August Strindberg: Almanack för alla
August Strindberg: Almanack för alla
August Strindberg: Gartenlaube Kalender
August Strindberg: Gartenlaube Kalender
Brev till August Strindberg från barnen Karin, Greta och Hans
Brev till August Strindberg från barnen Karin, Greta och Hans
Brev till August Strindbergs hustrur och barn från skilda personer
Brev till August Strindbergs hustrur och barn från skilda personer
August Strindberg: Franska resan
August Strindberg: Franska resan
August Strindberg: "China, Japan, Tibet,/ (Sveriges Anor)/ Tryck ur Aftontidningen./ Dyrbarheter!" Pressklipp
August Strindberg: "China, Japan, Tibet,/ (Sveriges Anor)/ Tryck ur Aftontidningen./ Dyrbarheter!" Pressklipp
August Strindberg: Strödda fragment
August Strindberg: Strödda fragment
August Strindberg: Svenska Kalendern
August Strindberg: Svenska Kalendern
August Strindberg: Anteckningsböcker från resorna i Sverige
August Strindberg: Anteckningsböcker från resorna i Sverige
August Strindberg: Tilläggskartong 4:o
August Strindberg: Tilläggskartong 4:o
Diverse Strindbergiana
Diverse Strindbergiana
August Strindberg: Han och Hon
August Strindberg: Han och Hon
August Strindberg och Harriet Bosse: Räkningar från bosättningen 1901
August Strindberg och Harriet Bosse: Räkningar från bosättningen 1901
Klemming, Gustaf Edvard: Översikt av samlingarnas disposition i Kungl. bibliotekets nya byggnad
Klemming, Gustaf Edvard: Översikt av samlingarnas disposition i Kungl. bibliotekets nya byggnad
Gustaf Kobbs samling
Gustaf Kobbs samling
Sven Rinmans papper
Sven Rinmans papper
C. R. Berch: Reseanteckningar
C. R. Berch: Reseanteckningar
August Strindberg: Strindberg och teater
August Strindberg: Strindberg och teater
Bo Olléns papper
Bo Olléns papper
Ur August Strindbergs skrivbordslådor
Ur August Strindbergs skrivbordslådor
Results 1 to 100 of 794

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.