Arkiv SgKB_Dossier1 - Diverse smärre strindbergsautografer

Identitet

Referenskod

SE S-HS SgKB_Dossier1

Titel

Diverse smärre strindbergsautografer

Datum

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium


  • 0,09 hyllm.
  • 2 vol.

Sammanhang

Arkivbildare

(1849-1912)

Biografiska anmärkningar

Skönlitterär författare och dramatiker. Skrev ett par verk under pseudonymen Härved Ulf, bland annat Fritänkaren, Det sjunkande Hellas

Arkivhistorik

Källa för förvärv eller överlämnande

Innehåll och struktur

Innehåll

Innehåller material av August Strindberg. Originalen är numrerade 1-7 och ligger i SgKB Dossier 1:1-7. Kopiorna är numrerade 8-16 och ligger i SgKB Dossier 1:8-16. Se förteckningen här nedan.

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Villkor för reproduktion

Materialspråk

  • svenska

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter


  • Ingår i Kungl. bibliotekets strindbergsaccessioner i Strindbergsrummet. Materialet följer Handskriftsenhetens accessionsordning.
  • Dossier-serien består av 10 poster benämda: 1. Diverse smärre strindbergsautografer, 2. Biographica, 3. Economica, 4. Brevväxlingar om Strindberg och strindbergiana, 5. Brevväxlingar Kerstin Strindberg, Frida Uhl, Marie Uhl, Friedrich Uhl med flera, 6. Strindbergs släktingar I, 7. Strindbergs släktingar II, 8. Strindbergs dödsbo, 9 Axel Strindberg, 9B Axel Strindberg: Anteckningar och data ur mitt lif, 10:1-3 Höglunds bibliografi.
  • I de fall då dossierna har innehållit både original och kopior har materialet separerats. Detta för att originalmaterialet ska kunna bevaras på ett säkert sätt.
  • Numreringen av Dossierernas inneliggande omslag är gjord vid registreringen i Ediffah.

Relaterade beskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

Lokal klassning: [L]

Alternativt/alternativa signum

Ediffah

ediffah:kb:962428:1166626603

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Förteckningskontroll

Förteckningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

AH 2006-12-18. Reviderad av AH 2018-02-02.

Språk

Skript

Källor

Accession

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer

Relaterade platser


Kungliga biblioteket
Kontakta oss