Välkommen till Arken

test bild

Arken är en söktjänst för Kungliga bibliotekets personarkiv, enskilda arkiv och utvalda specialsamlingar

I Arken söker du information om personarkiv, dvs. efterlämnade papper från personer som författare, konstnärer och forskare,
enskilda arkiv, dvs. efterlämnade handlingar från föreningar, organisationer och släkter samt utvalda specialsamlingar - däribland särskilda boksamlingar och arkivmaterial som inkommit i samband med filmdonationer


Arken blir katalog för flera samlingar på KB


Sedan lanseringen våren 2018 har Arken varit söktjänst för handskriftssamlingarna på KB. Från och med hösten 2019 kommer man påbörja katalogisering av flera KB-samlingar i Arken.
Obs! Arbetet medför att Arkens utseende, hjälpsidor och information på sidorna kommer att ändras under arbetets gång.

Ny användare?


På hjälpsidan Söka i Arken hittar du tips om hur man söker i Arken och på hjälpsidan Beställa för läsning får du veta hur man beställer fram material för läsning. Har du andra frågor, t ex om digitaliserat material? Läs mer på hjälpsidan FAQ - Vanliga frågor.

Hittar du inte det du letar efter?


Vi arbetar fortlöpande med att tillgängliggöra mer information om våra samlingar, men många av våra arkivförteckningar är inte ännu inlagda i Arken. Kontakta oss gärna om du inte funnit det du letat efter.

GDPR


Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.


Kungliga biblioteket
Kontakta oss