Arkiv Acc2008/13 - Lagerlöfska släktarkivet. Tillägg: Karl Lagerlöfs efterlämnade papper

Identitet

Referenskod

SE S-HS Acc2008/13

Titel

Lagerlöfska släktarkivet. Tillägg: Karl Lagerlöfs efterlämnade papper

Datum

  • Slutet 1800-talet -- 1977 (Skapelse)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

2,5 hyllmeter
* 28 vol.

Sammanhang

Arkivbildare

(1890-1978)

Biografiska anmärkningar

Präst

Arkivbildare

Biografiska anmärkningar

Arkivhistorik

Arkivet överfört från Landsarkivet i Uppsala till KB den 7 febr. 2008

Förvärvsinformation

Gåva

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Samlingen innehåller bl. a. brev, dagboksanteckningar, biographica, tjänstehandlingar, räkenskaper, fotografier och pressklipp. Men framför allt manuskript, mest predikningar (7 kapslar), men även föredrag och uppsatser (3 kapslar) i skilda humanistiska ämnen eller om aktuella frågor.

Dessutom finns handlingar rörande släktingen Helena Setterbladhs sterbhus samt rörande släkthistoria och Lagerlöfska släktföreningen. - Totalt 27 kapslar + 1 stamtavla

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Samlingen är endast grovordnad

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

OBS! MATERIALET ÄR GROVORDNAT OCH ÄR DÄRMED INTE OMEDELBART TILLGÄNGLIGT.
FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA HANDSKRIFTSPERSONALEN

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Materialspråk

  • svenska

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Se även släktarkivets huvudaccession 1996/1, samt t. ex. accession nr 1999/83 (brev fr. 1700-talet) och nr 2007/29 (Nils Lagerlöf). Brev till Karl Lagerlöf från Selma Lagerlöf, se Ep L 45 i KB.

Anmärkningar

Anmärkning

Karl Lagerlöf var son till komministern Magnus Lagerlöf (1853-1941) i Sunnemo. Efter tjänst i bl a. Brattfors verkade Karl Lagerlöf som kyrkoherde och prost i Glava.

Anmärkning

Lokal klassning: [L]

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

2008-05-08
Reviderad av RL 2018-02-09

Språk

Skript

Källor

Accession

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer

Relaterade platser


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.