Beställa material för läsning

Inför besöket


Allt fysiskt material från handskriftssamlingen läses på plats i Specialläsesalen på Kungliga biblioteket i Stockholm.
Läs mer om regler för lån och läsning i Specialläsesalen här, samt allmänt om hur man förbereder sitt besök på KB här.

Vad behöver jag veta för att kunna göra en beställning?


Du behöver veta:

  • materialets huvudtitel som står längst upp i arkivbeskrivningen (ex. "Robert Brobergs samling")
  • den specifika enhetens referenskod (ex. SE S-HS Acc2017/23:1:1)
  • den specifika enhetens titel (ex. Brev till Robert Broberg - Privata brev).

Informationen finner du arkivbeskrivningen. Ställ markören högst upp i trädmenyn, klicka sen på den enhet du är intresserad av.
I fältet "Identitet" finner du då referenskod och titel på materialet du vill beställa fram.

Mer om hur man söker fram arkivbeskrivningar i Arken finner du på hjälpsidan Söka i Arken.

test bild

Fler söktjänster för KB:s personarkiv


Delar av handskriftssamlingens bestånd är katalogiserat i Nominalkatalogen och inte sökbart i Arken.
Handskriftsamlingens nominalkatalog..
En stor del av de äldre breven är även sökbara i
Handskriftssamlingens brevskrivarregister som är del av Riksarkivets brevdatabas.


Lämna din beställning på KB


Det snabbaste och enklaste sättet att beställa fram material ur handskriftssamlingen är att fylla i och lämna in manuella beställningsblanketter, på plats i Specialläsesalens expedition.
Här ett exempel på hur en ifylld beställningsblankett kan se ut.

Beställ endast en fysisk enhet per blankett.

test bild

Handskriftssamlingens framtagningstider


September-maj: Varje vardag kl. 10.30 och 14.00, samt onsdagar även kl. 16.30.
Juni-augusti: Varje vardag kl. 11.00 och 14.00.
Beställt material är i regel tillgängligt inom en timme, men vid hög arbetsbelastning kan framtagningen ta längre tid.

Förbeställning hemifrån


Om du kommer resande och/eller vill försäkra dig om att materialet du vill läsa finns på plats en särskild dag, kan du använda vårt förbeställningsformulär.
Observera att förbeställningarna (max fem stycken) ska skickas in senast tre arbetsdagar innan ditt besök. Den långa framförhållningstiden beror på att vi vill hinna återkoppla till dig att materialet verkligen finns på plats när du kommer.
Nedan ser du ett exempel på hur ett ifyllt förbeställningsformulär kan se ut.

test bild


Hinder för framtagning


Ömtåliga handskrifter kan vara spärrade för framtagning av bevarandeskäl. I stället för att få se originalet kan du i så fall bli hänvisad till en digitaliserad kopia, ett faksimil eller en mikrofilm. Om du av särskilda skäl behöver få tillgång till originalet kan du ansöka om specialtillstånd. Kontakta då enheten för Handskrifter, kartor och bilder via e-post: hkb[at]kb.se.
Även material som ingår i enskilda arkiv kan vara spärrat för framtagning. Kontakta då enheten för Handskrifter, kartor och bilder via e-post: hkb[at]kb.se om vad som gäller i fråga om tillstånd. Yngre enskilda arkiv kan även omfattas av Upphovsrätt.Kungliga Biblioteket
Kontakta oss