Showing 908 results

Archival description
Print preview View:

1 results with digital objects Show results with digital objects

Rickard Bergströms papper
Rickard Bergströms papper
Carl Fredrik Palmstierna: Brev till Herman Wrangel
Carl Fredrik Palmstierna: Brev till Herman Wrangel
Elisabeth och Margarete Alsberg: Material rörande Nelly Sachs
Elisabeth och Margarete Alsberg: Material rörande Nelly Sachs
Elin Lagerkvists papper : - pressklipp om Pär Lagerkvist
Elin Lagerkvists papper : - pressklipp om Pär Lagerkvist
Ruben G:son Bergs samling
Ruben G:son Bergs samling
Christianus Rosbeck: Dissertation
Christianus Rosbeck: Dissertation
Bertil Stålhanes samling
Bertil Stålhanes samling
Pehr Reinhold Bergmans samling
Pehr Reinhold Bergmans samling
John Granlunds samling
John Granlunds samling
Torsten Herners samling
Torsten Herners samling
M. Löfgren: Almanacka för året 1854 : Med handskrivna anteckningar
M. Löfgren: Almanacka för året 1854 : Med handskrivna anteckningar
Gustaf Ullmans roman En flickas ära samt brev och klipp
Gustaf Ullmans roman En flickas ära samt brev och klipp
Lennart Josephson: Teaterhistoriska anteckningar
Lennart Josephson: Teaterhistoriska anteckningar
Samtal mellan Kerstin Nordwall och dottern Inga
Samtal mellan Kerstin Nordwall och dottern Inga
Anna Lenah Sandin: Hav av ljus : Diktsamling
Anna Lenah Sandin: Hav av ljus : Diktsamling
Släkten Rudbeck: Släktanteckningar m.m.
Släkten Rudbeck: Släktanteckningar m.m.
Sigfrid Siwertz: Pagoden : roman : Tryck med egenhändiga rättelser av författaren
Sigfrid Siwertz: Pagoden : roman : Tryck med egenhändiga rättelser av författaren
Z. P. Westrup: Brev till Leif Kihlberg
Z. P. Westrup: Brev till Leif Kihlberg
Släkten Scheutz: Glasblåsargrenen
Släkten Scheutz: Glasblåsargrenen
Cicero: De oratore
Cicero: De oratore
Tidskriften Utsikt.
Tidskriften Utsikt.
Ella Hillbäcks samling
Ella Hillbäcks samling
Handlingar rörande Köplagen och Wienkonventionen om internationella köp (CISG)
Handlingar rörande Köplagen och Wienkonventionen om internationella köp (CISG)
Karl Asplund: På Madagaskar (tryck)
Karl Asplund: På Madagaskar (tryck)
J. E. Ahlstrand: Dikter i manuskript och tryck
J. E. Ahlstrand: Dikter i manuskript och tryck
Släkten Malmberg-Calamnius : Ernst och Folke Malmberg
Släkten Malmberg-Calamnius : Ernst och Folke Malmberg
Eyvind Johnson: Ett novellmanuskript och ett avsänt brev
Eyvind Johnson: Ett novellmanuskript och ett avsänt brev
Nils Chesnecopherus: Fulkommelige skäl och rättmätige orsaker, så och sanfärdige berättelser, hwarföre samptlige Sweriges rijkes ständer hafwe medh all fogh och rätt afsagdt konung Sigismundum ...
Nils Chesnecopherus: Fulkommelige skäl och rättmätige orsaker, så och sanfärdige berättelser, hwarföre samptlige Sweriges rijkes ständer hafwe medh all fogh och rätt afsagdt konung Sigismundum ...
Adam Heymowskis papper
Adam Heymowskis papper
Gustaf von Paykulls samling
Gustaf von Paykulls samling
Emil Hultmarks efterlämnade papper
Emil Hultmarks efterlämnade papper
Key-Åberg, Sandro
Key-Åberg, Sandro
Inge Waern-Malmquists papper
Inge Waern-Malmquists papper
Ven Nybergs samling
Ven Nybergs samling
Bertil Malmbergs papper: Tillägg
Bertil Malmbergs papper: Tillägg
Kerstin Thorvalls samling, tillägg
Kerstin Thorvalls samling, tillägg
Swahn, Waldemar: minnesalbum relaterade till bemärkelsedagar
Swahn, Waldemar: minnesalbum relaterade till bemärkelsedagar
Nils Personnes samling
Nils Personnes samling
Stellan Arvidson: Thorild - Studier i hans ungdomsutveckling
Stellan Arvidson: Thorild - Studier i hans ungdomsutveckling
Korrekturexemplar av Olof Lagercrantz "Dikter från mossen"
Korrekturexemplar av Olof Lagercrantz "Dikter från mossen"
Komittén för den svensk-norska bokhandelsclearingen
Komittén för den svensk-norska bokhandelsclearingen
Diverse handlingar
Diverse handlingar
Christoffer Eichhorns papper
Christoffer Eichhorns papper
Karl Löfströms samling
Karl Löfströms samling
Alexandra Kollontaj: Autograf
Alexandra Kollontaj: Autograf
Juridiska arbeten som tillhört professor Karl Benckert
Juridiska arbeten som tillhört professor Karl Benckert
Grisbådatvisten
Grisbådatvisten
Dedikationsexemplar ur Oscar Levertins bibliotek
Dedikationsexemplar ur Oscar Levertins bibliotek
Louis Zettersten: City Street Names
Louis Zettersten: City Street Names
Gustaf Abraham Granströms samling
Gustaf Abraham Granströms samling
Körlingska notsamlingen
Körlingska notsamlingen
Tryckt bok undertecknad av Kejsar Leopold I m.fl.
Tryckt bok undertecknad av Kejsar Leopold I m.fl.
Bokauktionskatalog 1967
Bokauktionskatalog 1967
Hilda Carlings papper
Hilda Carlings papper
E. Seiferz: Brev
E. Seiferz: Brev
Kungl. dramatiska teatern: Uppförda pläser 1963-1969
Kungl. dramatiska teatern: Uppförda pläser 1963-1969
Gefion-Unionen: Stadgar och brev m.m.
Gefion-Unionen: Stadgar och brev m.m.
Föreningen 1891 års män
Föreningen 1891 års män
Cornelius Nepos: De vita exellentium imperatorum
Cornelius Nepos: De vita exellentium imperatorum
Henrik Aminson: Bibliotheca Templi Cathedralis Strengnesensis
Henrik Aminson: Bibliotheca Templi Cathedralis Strengnesensis
C. Ramel: Resa i Europa 1776
C. Ramel: Resa i Europa 1776
Almare Stäkets arkiv : Släkten Björnstjerna
Almare Stäkets arkiv : Släkten Björnstjerna
Brev från Manfred Hausmann till Heinz Hector
Brev från Manfred Hausmann till Heinz Hector
Diverse pjäser som tillhört Roger Magnus Björnsjerna
Diverse pjäser som tillhört Roger Magnus Björnsjerna
Avhandlingen "Delineationem genuini scientiarum systematis"
Avhandlingen "Delineationem genuini scientiarum systematis"
Pär Lagerkvist: Dikter
Pär Lagerkvist: Dikter
Hugo Segerdahls samling
Hugo Segerdahls samling
Strix: Handlingar rörande tidskriften
Strix: Handlingar rörande tidskriften
Sohlman, släkten. Tillägg
Sohlman, släkten. Tillägg
Konstnärsringen
Konstnärsringen
Arnold Ljungdals samling
Arnold Ljungdals samling
Almanacka för år 1741
Almanacka för år 1741
Hjalmar Lindquists samling
Hjalmar Lindquists samling
Carl-Gustaf Berglin: Brev från Olof Kinberg m.m.
Carl-Gustaf Berglin: Brev från Olof Kinberg m.m.
Pickwick-portföljen
Pickwick-portföljen
Föreningen 1880 års mäns arkiv
Föreningen 1880 års mäns arkiv
Abraham Tabachovitz samling
Abraham Tabachovitz samling
Nils Afzelius samling
Nils Afzelius samling
Gunnar Tilanders arkiv
Gunnar Tilanders arkiv
Gösta Klemmings folkmusiksamling: Tillägg
Gösta Klemmings folkmusiksamling: Tillägg
Kövra skolas bok
Kövra skolas bok
Anna Breitholtz papper
Anna Breitholtz papper
Nils Alexandersson: Anteckningsböcker
Nils Alexandersson: Anteckningsböcker
Gustaf Dahls samling
Gustaf Dahls samling
Margit Althins samling: Tillägg
Margit Althins samling: Tillägg
Anna Lamberg-Wåhlins samling
Anna Lamberg-Wåhlins samling
Disa Beijers samling
Disa Beijers samling
Ragnar Stenbergs samling
Ragnar Stenbergs samling
Register till kyrkböcker från Dalsland
Register till kyrkböcker från Dalsland
Wollinska släktarkivet
Wollinska släktarkivet
Gösta Klemmings folkmusiksamling: Tillägg
Gösta Klemmings folkmusiksamling: Tillägg
Karl Mellanders papper
Karl Mellanders papper
Åke Svensson: Sol och vår i verklighet och dikt
Åke Svensson: Sol och vår i verklighet och dikt
Gösta Lilienberg: Ånger och ångest, Bikt
Gösta Lilienberg: Ånger och ångest, Bikt
Kornej Čukovskijs efterlämnade papper
Kornej Čukovskijs efterlämnade papper
Eva Malmquist: Brev, manuskript och pressklipp
Eva Malmquist: Brev, manuskript och pressklipp
Allan Andersson: "Fröken får jag betala"! Uppsalas Kaféer & Konditorier 1925-1967
Allan Andersson: "Fröken får jag betala"! Uppsalas Kaféer & Konditorier 1925-1967
Carl Carleson: Huru man skal förstå och bruka runstafwen
Carl Carleson: Huru man skal förstå och bruka runstafwen
Heinz Hector: Heinz und das Osterhäschen, Der Satz vom Nichtsein och Charaktere
Heinz Hector: Heinz und das Osterhäschen, Der Satz vom Nichtsein och Charaktere
Festskrift till Harry Järv 1987
Festskrift till Harry Järv 1987
Results 1 to 100 of 908

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.