Arkiv ACC2012/103 - Kerstin Thorvalls samling, tillägg

Identitet

Referenskod

SE S-HS ACC2012/103

Titel

Kerstin Thorvalls samling, tillägg

Datum

  • 1901--1979 (Skapelse)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

0,57 hyllmetr
7 vol.

Sammanhang

Arkivbildare

(1925-2010)

Biografiska anmärkningar

Skönlitterär författare och tecknare

Arkivhistorik

Materialet påträffades av donatorn i samband med en vindsröjning och inkom därför som ett tillägg drygt två år efter den större accessionen.

Förvärvsinformation

Gåva av Hans Falk (1949-)

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Tillägget innehåller brev, manuskript, anteckningar, biographica, pressklipp, samt material rörande Kerstin Thorvalls föräldrar och släktingar. Tyngdpunkten ligger på ungdomsåren, i synnerhet 1940-talet, men här finns även material från 50-, 60- och 70-talet.

Materialet rör främst perioden innan Thorvall hade etablerat sig som konstnär. Det omfattar handlingar från hennes uppväxt och skolgång i Sollefteå, Eskilstuna och Uppsala. Det speglar även tiden i Stockholm, dit hon flyttade efter studentexamen för att utbilda sig till modetecknare på Beckmans skola 1945-1947. Under 1940-talets senare hälft förde modetecknandet henne även till Vingåker och Paris. Dessa olika perioder har lämnat sina spår i brevens fysiska ordning (se rubriken -Arkivets struktur-). Breven till Kerstin Thorvall är till antalet ca 430 och kommer huvudsakligen från ungdomsvänner, familj och släktingar. Här finns bland annat brev från Thora Thorvall, Lars-Erik Falk och ett odaterat brev från Astrid Lindgren.

Tillägget innehåller material från fler arkivbildare än Kerstin Thorvall, bland annat brev och manuskript efter fadern Åke Thorvall (1889-1936) och brev till modern Thora Thorvall (1898-1980, född Christianson) och fastern Dagny Thorvall (1883-1933).

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

ACCESSION, UPPORDNING OCH STRUKTUR:
Tillägget har grovordnats och materialet har inom de stora avdelningarna (brev, manuskript etc.) huvudsakligen behållit den inre ordning i vilken tillägget accessionerades.

När det kommer till breven innebär detta att de finns i fyra olika helheter: Den första helheten inkom i en låda med flera brevbuntar, totalt ca 330 brev och vykort från 1929-1949 (med tyngdpunkt på åren 1940-1946). Var och en av buntarna hölls samman på ett eller annat sätt, oftast med tygband. Denna helhet, som möjligen kan ha uppordnats av Thorvalls mor, hålls intakt genom att varje bunt har placerats i ett eget omslag. Den andra helheten inkom i en illustrerad ask som var försedd med anteckningen -Gamla brev- (se kapsel 5 för själva asken), denna innehöll ca 75 brev från 1944-1948 (med tyngdpunkt på åren 1947-1948). Den tredje helheten består av ca 25 brev från senare år (1959-1979) som ursprungligen låg i en ask med blandat innehåll; i anslutning till dessa brev fanns även ett brev från Astrid Lindgren placerat i en separat plastmapp. Denna helhet har sannolikt en annan proveniens än det övriga materialet och har kanske hamnat bland de äldre handlingarna av en ren tillfällighet. Den fjärde helheten består slutligen av brev till andra arkivbildare än Kerstin Thorvall; dessa ingår i -Föräldrarnas papper- (kapsel 4). Utöver den grova kronologiska ordningen finns det ingen tydlig systematik inom helheterna - ibland verkar brev från en brevskrivare ha hållits samman, ibland är de utspridda på flera ställen. De få brev och koncept som är författade av Kerstin Thorvall utgör ett undantag från principen att behålla materialets accessionsordning. Dessa brev har plockats ut och fått bilda en egen underserie, -Brev från Kerstin Thorvall-.

En avdelning kallad -Föräldrarnas papper- har placerats i kapsel 4. Den består av dels material som rör Kerstin Thorvalls föräldrar och släkt (materialet var sammanfört redan vid accession), dels brev till Åke Thorvall, Thora Thorvall och Dagny Thorvall (breven var ursprungligen placerade i en kartong med anteckningen -Brev-).

Vissa handlingar har av storleksskäl plockats ut och placerats i en foliokapsel (se kapsel 7). Detta gäller 16 uppsatshäften (som logiskt sett hör till manuskripten), biographican och pressklippen. Kapseln innehåller även ett inkommande brev i större format.

PROVENIENS OCH KOPPLINGAR TILL HUVUDSAMLINGEN ACC 2010/63:
Tillägget har tydliga kopplingar till huvudsamlingen (Acc 2010/63) och kompletterar denna på många sätt. Materialet ger en fördjupad bild av Kerstin Thorvalls uppväxt under 1930- och 1940-talet, en period som även finns representerad i den större samlingen men inte i samma grad som här. Gränsen mellan vad som går att hitta från denna period i tillägget och vad som istället finns i den stora samlingen är dock inte helt klar och det lönar sig alltså att söka i båda samlingarna. Några exempel på material från perioden som finns i den stora Thorvall-samlingen är
- Teckningar, klippdockor och klippböcker från 1930-1940 (se exempelvis 2010/63:85-87 och 2010/63:93-94)
- Kerstin Thorvalls brev till Lars-Erik Falk från åren 1947-1948 ingår i den stora samlingen (se 2010/63:24). Lars-Erik Falks brev till Kerstin Thorvall från nyss nämnda år ingår istället i tillägget (se kapsel 3)
- Biographica rörande Kerstin Thorvalls föräldrar och släkt samt henne själv finns även i den stora samlingen (se t.ex. 2010/63:100)

Tillägget fyller även vissa luckor när det gäller brev från senare år.

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Materialspråk

  • engelska
  • franska
  • svenska
  • tyska

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Acc2000/2, Acc2000/12, Acc2010/63

Anmärkningar

Anmärkning

Kerstin Hilma Margareta Thorvall föddes i Eskilstuna den 12 augusti 1925 och dog i Stockholm den 9 april 2010. Hennes konstnärsbana inleddes som illustratör och skribent för veckopress och tidskrifter. Hon debuterade som barn- och ungdomsförfattare 1959 och hon verkade under stora delar av sitt konstnärskap parallellt som illustratör och författare. Thorvall publicerade sammanlagt över 60 böcker, däribland barn-, tonårs- och vuxenromaner, bilderböcker, dikter, kåserier och reportage. Till några av hennes kändaste verk hör romanen -Det mest förbjudna- (1976) och trilogin om Signe (-När man skjuter arbetare- 1993, -I skuggan av oron- 1995 och -Från Signe till Alberte- 1998). Som illustratör tecknade hon bilderna till bland annat Astrid Lindgrens -Kalle Blomkvist och Rasmus- och Marita Lindquists -Malena--böcker. Hon illustrerade även flera av sina egna verk.

Anmärkning

Kerstin Thorvall blev tidigt erkänd för sina barn- och ungdomsböcker och tilldelades Astrid Lindgren-priset 1977. Hennes produktion kom mellan åren 1976 och 1993 att överskuggas av uppståndelsen kring -Det mest förbjudna- (1976). Boken blev visserligen hennes stora publika genombrott, men Thorvall utsattes för hårda angrepp av kritiker m.fl. för romanens privata innehåll och den sexuella frispråkigheten. En vändning i mottagandet av författarskapet skedde i och med 1993 års -När man skjuter arbetare-. Boken blev väl mottagen av kritikerna och året därpå tilldelades Thorvall Moa Martinson-priset. 2004 fick hon även Ivar Lo Johanssons personliga pris.

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

SS 2012-12-28
Reviderad av AKZ 2018-02-12

Språk

Skript

Källor

Accession


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.