Arkiv Handskrift 67 - Gösta Erikssons arkiv

Open original Digitalt objekt

Identitet

Referenskod

SE Q Handskrift 67

Titel

Gösta Erikssons arkiv

Datum

  • 1929-1959 (Skapelse)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

17 volymer varav 16 är klippböcker, ca. 0,5 hm
En extra volym finns med CD-skivor/arbetskopior till arkiv 67:2 - 67:17

Sammanhang

Arkivbildare

(1892-1962)

Biografiska anmärkningar

Överläkare

Arkivinstitution

Arkivhistorik

Sedan Umedalen övergått i privat ägo på 1980-talet översändes överläkare Gösta Erikssons klippsamling till stadsbiblioteket varifrån den sedan övertagits av universitetsbiblioteket och ingår nu i Universitetsbibliotekets handskriftssamling som nummer 67.

Förvärvsinformation

Gåva Acc 1989/6
Gåva Acc 1993/2

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Klippsamlingen består av fyra bundna klippböcker med tidningsartiklar angående mentalsjukvård i allmänhet omfattande tiden 1931 - 1941 och tolv band med tidningsartiklar rörande Umedalens sjukhus åren 1929 - 1959
Band nummer 10 med klipp från delar av åren 1949 och 1950 saknas.

Från Gösta Erikssons döttrar har 1993 inkommit ytterligare material med proveniens från överläkare Eriksson. I huvudsak rör det sig om fotografier, enstaka brev och manuskript till anföranden av Gösta Eriksson.

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Arkivet är fritt tillgängligt för forskning.

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Materialspråk

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Uppladdat sökhjälpmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Umedalens sjukhus arkiv förvaras sedan 1989 av landsarkivet i Härnösand

Relaterade arkivbeskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

ARKIVBESKRIVNING
Gösta Eriksson föddes i Ronneby den 11 oktober 1892. Efter studentexamen i Växjö bedrev han medicinska studier i Lund och blev där med lic 1922. Han hade sedan förordnanden som hospitalsläkare i Säter, Växjö och Lund innan han kom som t f överläkare till Furunäsets sjukhus i Piteå där han sedermera blev överläkare. Under sin tid i Norrbotten engagerade han
sig vid sidan av tjänsten flitigt i frågor som berörde mentalsjukvården i allmänhet.

Vid starten av Umedalens mentalsjukhus i Umeå 1934 blev han dess förste chef och överläkare. Gösta Eriksson innehade denna befattning till år 1956, då han avgick p g a ohälsa.

Den 28 mars 1962 avled han i Umeå.

I äldre tid användes ofta långbad som behandlingsmetod vid sinnessjukhusen vilket doktor Eriksson tidigt blev skeptisk emot. Han avskaffade metoden som chef vid Furunäsets sjukhus och införde där istället arbetsterapin som Behandlingsform vilket till en början väckte uppseende och förvåning men snart visade sig vara effektivt.

Familjevård var en vårdform som Eriksson praktiserade som chef för Umedalen, vilket gav hans patienter en smidig övergång från sjukhuset till normalt liv.

På mentalsjukhusen var det också en hård kamp mot tuberkulosen. Dödligheten i denna sjukdom var mycket hög i början på 30-talet. Men tack vare bättre diagnostiska och terapeutiska metoder förbättrades situationen vid Umedalens sjukhus.

Under sin chefstid på Umedalen engagerade sig Gösta Eriksson starkt för sin personal, bl a intresserade han sig mycket för de anställdas fortbildning och trivselskapande sammankomster. Julfesterna på Umedalen blev t ex mycket omtyckta.

Gösta Eriksson var musikaliskt intresserad och verkade under några år som ordförande i Umeå musiksällskap. Han var också ordförande i Umeå landsförsamlings Röda korskrets och innehade en del kommunala uppdrag, bl a som ledamot av Umeå kommuns hälsovårdsnämnd. Bland de organisationer och föreningar han i övrigt tillhörde kan särskilt nämnas
Frimurarorden, där han spelade en ledande roll.

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på namn

Sökingångar för handlingstyp

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

IS 1996-06-05

Språk

Skript

Källor

Digitalt objekt (Master) rättigheter

Digitalt objekt (Hänvisning) rättigheter

Digitalt objekt (Tumnagel) rättigheter

Accession

Relaterade personer och organisationer


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.