Arkiv Handskrift 86 - Gunnar Sundwalls arkiv

Open original Digitalt objekt

Identitet

Referenskod

SE Q Handskrift 86

Titel

Gunnar Sundwalls arkiv

Datum

  • 1962-2002 (Arkivbildning)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

5 volymer, ca 0,5 hm

Sammanhang

Arkivbildare

(1924-2007)

Biografiska anmärkningar

Företagare, politiker

Arkivinstitution

Arkivhistorik

Förvärvsinformation

Gåva Acc 2002/4

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Arkivet, som är fritt tillgängligt för forskning, består av fem volymer och omfattar tidsperioden från ca 1960 till 2002. Innehållet utgörs av handlingar, som främst anknyter till Sundwalls intresse för näringslivet i Skellefteå. Hans engagemang kommer fram i manuskript till föredrag och artiklar som ägnas en volym. Här kan man spåra samhällskritik. Ett genomgående tema, för flera av artiklarna och föredragen, är att Skellefteåregionen i många fall har fått stå tillbaka när det har satsats på något i Norrland. Sundwalls intresse för
utveckling och tillväxt i Skellefteå visar sig tydligt i den omfattande artikelsamling, som består av hundratals större och mindre artiklar, från både lokal och rikstäckande press. Samlingen spänner över ca 40 år, vilket bidrar till att man kan följa utvecklingen från början av 1960-talet fram till nutid. Även i volymen som berör utbildning visar sig Sundwalls artikelsamlande spela en viktig roll. Förutom artiklar består denna volym av handlingar rörande olika projekt inom träteknologi och IT. Till detta skall även läggas att det finns korrespondens både till och från Sundwall i de olika volymerna. I respektive volym finns en förteckning över samtliga ingående dokument.

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Arkivet är fritt för forskning

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Materialspråk

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Uppladdat sökhjälpmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade arkivbeskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

ARKIVBESKRIVNING
Gunnar Sundwall föddes 1924 i byn Korsträsk, i Älvsbyn. Han kom tidigt i kontakt med affärslivet, eftersom fadern drev lanthandel. Det är också affärs- och näringslivet som har präglat Sundwalls liv. Detta främst på regional nivå med Skellefteå som bas. 1955 var han med och startade en filial för företaget Husqvarna och blev även dess chef fram till en omorganisation skedde, i början av 1970-talet. Då flyttades Huskvarnas norrlandsfilial till Sundsvall.

Under hela sitt yrkesverksamma liv arbetade Sundwall för Skelleftebygdens utveckling. 1964 var han en av initiativtagarna till "Näringslivets Stiftelse för Skellefteregionen", vars syfte var att stoppa avfolkningen och öka sysselsättningen. Detta skedde i en tid då utvecklingen, sett ur ett näringslivsperspektiv, gick tillbaka samtidigt som både Umeå och Luleå hade en uppåtgående tillväxtskurva. Sundwall engagerade sig även för att få olika utbildningar förlagda till Skellefteå. Här avses högre träteknisk utbildning samt Skellefteå IT-centrum. Han var också politiskt engagerad. Vid valet 1970 kom han in i Skellefteå stadsfullmäktige, för folkpartiet, på en personvalskampanj och kandiderade tre år senare till riksdagen, dock utan framgång. Som ett bevis för uppskattning av hans arbete, för främjande av Skellefteåregionen, tilldelades Sundwall 1986, i samband med folkpartiets länsstämma, Karl Staaf-plaketten i brons.

Anmärkning

Fotot ovan är från artikel i Norra Västerbotten fredagen 28/8 1970

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Sökingångar för handlingstyp

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

TJ 2003-05-14

Språk

Skript

Källor

Digitalt objekt (Master) rättigheter

Digitalt objekt (Hänvisning) rättigheter

Digitalt objekt (Tumnagel) rättigheter

Accession

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer

Relaterade platser


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.