Arkiv Handskrift 112A - Hallgärd Victorins arkiv

Open original Digitalt objekt

Identitet

Referenskod

SE Q Handskrift 112A

Titel

Hallgärd Victorins arkiv

Datum

  • 1865-2005 (Arkivbildning)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

54 volymer

Sammanhang

Arkivbildare

(1912-2005)

Biografiska anmärkningar

Musikdirektör

Arkivinstitution

Arkivhistorik

Förvärvsinformation

Handskrift 112A-F är en gåva
Acc 2005/18
Acc 2005/19
Acc 2007/21

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Arkivet omfattar personliga handlingar rörande både Hallgärd och barnen, ekonomiska handlingar, almanackor, dagböcker, korrespondens, handlingar rörande arkivbildarens verksamhet, klippböcker och trycksaker.

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Arkivet är fritt tillgängligt för forskning

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Materialspråk

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Uppladdat sökhjälpmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Arkiv finns efter maken Rolf Victorin, handskrift 112F
Arkiv finns efter föräldrarna Alice Fogelqvist, handskrift 112B & Torsten Fogelqvist, handskrift 112C
Arkiv finns efter morföräldrar Helen "Nellie" Ringborg, handskrift 112E & Edvard Ringborg, handskrift 112D

Anmärkningar

Anmärkning

ARKIVBESKRIVNING
Hallgärd Victorin f. Fogelqvist föddes den 15 oktober 1912 på Brunnsvik utanför Ludvika. Hon var dotter till Alice Fogelqvist f. Ringborg (Handskrift 112B) och Torsten Fogelqvist (Handskrift 112C). I detta släktarkiv ingår även personarkiv efter Hallgärds mormor Helen, "Nellie" Ringborg f. Nach Hooker (Handskrift 112E) och morfar, grosshandlaren Edvard Ringborg (Handskrift 112D) samt Hallgärds man Rolf Victorin (Handskrift 112F). Efter föräldrarnas skilsmässa (1919) växte Hallgärd och hennes syster Åsa upp hos faderns, T. Fogelqvists, syster Signhild "Singa" Mossberg (1883-1942) och svåger
bergsingenjören Elis Mossberg (1881-1941) samt deras fyra döttrar.

Åren 1933-37 studerade Hallgärd vid Kungliga Musikkonservatoriet i Stockholm och tog 1936 ut Högre organist- och kantorsexamen samt lägre musiklärarexamen 1937. Hennes ämnesstudier var: orgel, piano, elementärsång, musikens historia och estetik, kontrapunkt (med spec. stud. under höstterminen -36 och vårterminen -37), metodik och pedagogik, profkurs i skola [trol. något slags praktikperiod], kördirigering, rytmik och liturgik. Hennes högsta slutbetyg (a) hade hon i orgel, piano, liturgik och sång. Åren 1934-1936 erhöll Hallgärd tre premia (priser) i form av litteratur och repertoire för orgel.

1937 gifte hon sig med Rolf Victorin och paret flyttade samma år till Sollefteå där de åren 1939 - 1944 fick tre söner och två döttrar. Inte förrän åren 1971 - 1980 utövade hon sitt yrke som piano- och gitarrlärare vid Kommunala musikskolan och som timlärare i instrumental-musik vid gymnasieskolan i Sollefteå. Dessförinnan hade hon under 17 år på 1950- och 60-talen läst sagor i Sollefteå bibliotek. I tio år var hon ordförande i Fredrika Bremer förbundets avdelning i Sollefteå. I det övriga kulturlivet förekom hon som medlem i Sollefteå Hembygdsförening, Sollefteå Vis- och Lyrikklubb, Majorens vänner, Sollefteå filmstudio, Sollefteå Teaterförening, Sollefteå Konstförening samt Musiksällskapet. I många år, 1982-2005, var hon sångare och ackompanjatör i Multrå kyrkokör samt tillhörde "morgonbadarna". De sista tio åren var hon pianist och Diktläsare i pensionärsföreningen "Gemenskap tillsammans".

Anmärkning

Samtliga arkivbildare i handskrifterna 112A-F, utom Rolf Victorin, har musicerat, se förteckningen i kapsel 112A:46. Notmaterial efter dessa personer har skänkts till Umeå universitetsbibliotek eller Dialekt- ortnamns och folkminnesarkivet i Umeå. Hallgärd Victorins arkiv belyser s.k. fina flickors uppfostran samt svenskt näringsliv, främst skogsbruk, och delar av svenskt kulturliv från slutet av 1800-talet till idag.

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på namn

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

HL 2008-11-17
HHa 2024-01-17 Villkor för åtkomst ändrad

Språk

Skript

Källor

Digitalt objekt (Master) rättigheter

Digitalt objekt (Hänvisning) rättigheter

Digitalt objekt (Tumnagel) rättigheter

Accession


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.