Arkiv Handskrift 181 - Ivar Hylanders arkiv

Open original Digitalt objekt

Identitet

Referenskod

SE Q Handskrift 181

Titel

Ivar Hylanders arkiv

Datum

  • 1872-1983 (Arkivbildning)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

17 volymer, 1,3 hm

Sammanhang

Arkivbildare

(1900-1982)

Biografiska anmärkningar

Biskop i Luleå, även släktforskare

Arkivinstitution

Arkivhistorik

Förvärvsinformation

Gåva Acc 2015/12

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Arkivet omfattar huvudsakligen handlingar tillkomna efter Ivar Hylanders yrkesverksamma tid, men i arkivet finns enstaka handlingar från och med 1919. Hans arkiv som omfattar cirka 1,3 hyllmeter handlingar innehåller till stor del diverse material från hans släktforskning främst kring släkten Hylander och manuskript till den bok som blev resultatet av den forskning han gjort.

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Arkivet är fritt tillgängligt för forskning.

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Materialspråk

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Uppladdat sökhjälpmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Handskrift 182 omfattar arkivet efter Ivar Hylanders son; Bengt Hylander.
Ivar Hylanders biskopsarkiv som innehåller hans tjänsteärenden som biskop förvaras i landsarkivet i Härnösand.

Relaterade arkivbeskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

ARKIVBESKRIVNING
Ivar Hylander föddes år 1900 i Norrköpings S:t Olai församling. Föräldrarna var lärarfolk. Fadern överläraren Johan Hylander hade dött redan innan Ivar börjat skolan. Modern Hilda Diderichsen levde däremot till 1926 och kunde därför glädjas åt sonens studentexamen och hans första akademiska framgångar i Uppsala.

Efter studentexamen vid Norrköpings allmänna läroverk 1919 och året därpå teologisk filosofisk examen vid Uppsala universitet, tog Hylander sin filosofie kandidat i Uppsala 1925. Han promoveras till teologie doktor och docent i Gamla testamentets exegetik 1932. Han innehade tjänsten vid Uppsala universitet fram till hösten 1939.

Hylander prästvigdes 1932 i Linköping och installerades 1940 till kyrkoherde i sin födelseförsamling. År 1943 blev han domprost i Växjö och kyrkoherde i Växjö och Öjaby församlingars pastorat. Ivar Hylander utnämndes 1956 till biskop i Luleå stift, ett ämbete som han innehade till sin pension 1966. Efter pensioneringen bosatte han sig i Umeå där han avslutade sina dagar 1982.

Hylander innehade många tjänster och uppdrag under sin levnad. Han författade också flertalet böcker och skrev ett stort antal artiklar i diverse tidskrifter.

Ivar Hylander var från 1935 gift med Ottil Maria Elisabeth Matton, f 1903. De fick två barn, dottern Siv och sonen Bengt. Hustrun Elisabeth Matton var dotter till Emil Andreas Matton och Ottil Charlotta Ahlberg.

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på namn

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

BE 2018-09-18

Språk

Skript

Källor

Digitalt objekt (Master) rättigheter

Digitalt objekt (Hänvisning) rättigheter

Digitalt objekt (Tumnagel) rättigheter

Accession


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.