Arkiv Handskrift 8 - Svante Lundells arkiv

Fotografier
Open original Digitalt objekt

Identitet

Referenskod

SE Q Handskrift 8

Titel

Svante Lundells arkiv

Datum

  • 1700-1970 (Skapelse)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

Fyra hyllmeter

Sammanhang

Arkivbildare

(1894-1971)

Biografiska anmärkningar

Grosshandlare, genealog

Arkivinstitution

Arkivhistorik

Arkivet (på 4 hyllmeter) samt en boksamling som förvaras vid Universitetsbiblioteket, är en donation till Umeå universitetsbibliotek av Svante Lundells hustru och barn.

Förvärvsinformation

Gåva Acc 1971/1

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Lundells arkiv har kategoriserats enligt följande:
-Juridiska handlingar som bl.a. köpehandlingar, lagfartsbevis och häradsrättsprotokoll från 1700-och 1800- talen (handskrifts nr. 8:1 - 8:4).
-Manuskript till föredrag, tryckta artiklar samt andra genealogiska artiklar som omfattar tidsperioderna 1940 - 1960 (handskrifts nr. 8:5).
- Handlingar som rör Centrala Finlandshjälpen från åren 1939 - 1940 (handskrifts nr. 8:6 - 8:7).
- Fotografier från åren 1939 - 1940 (handskrifts nr. 8:8).
- Karta från år 1819, över kronobyggena Tjernberget och Blodberget i Västerbottens län och Skellefteå socken (handskrifts nr. 8:9).
- Handlingar rörande de finsk - sovjetiska krigen bestående av krigspropaganda och två frimärken föreställande Adolf Hitler och Gustaf Mannerheim, samt en förteckning över ryska souvenirer från åren 1939 - 1940 (handskrifts nr. 8:10).
- Tidningsurklipp som i grova drag omfattar tidsperioderna 1930 - 1970 behandlar bl.a. ämnen som historia och genealogi samt etnologi och arkeologi (handskrifts nr. 8:11 - 8:40)
Digitiserat material

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Arkivet är fritt tillgängligt för forskning.

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt.

Materialspråk

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Uppladdat sökhjälpmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade arkivbeskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

ARKIVBESKRIVNING:
Svante Lundell 1894-1971 föddes som yngsta barnet till fanjunkare Per Otto Alfred Lundell och hans hustru Gustava Gabriella, född Skog. Efter realexamen vid Skellefteå samskola arbetade Svante Lundell inom affärsbranschen i
Skellefteå, där han drev en grosshandelsrörelse. Utöver affärsverksamheten var han även intresserad av ämnen som historia, geografi, botanik och genealogi. På genealogins område företog Lundell studier av flyttningar mellan Västerbotten och Finland.
Under det finsk-ryska vinterkriget åren 1939-1940 engagerade sig Lundell i den finska frihetsrörelsen, där hans insatser bl.a. bestod i att leda transitotrafiken över Haparanda till Finland. Lundells insatser belönades sedermera med flera utmärkelser, bl.a. Finlands Vita Ros.

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på namn

Sökingångar för handlingstyp

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

AJ 1998-03-30

Språk

Skript

Källor

Digitalt objekt (Master) rättigheter

Digitalt objekt (Hänvisning) rättigheter

Digitalt objekt (Tumnagel) rättigheter

Accession

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer

Relaterade handlingstyper


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.