Arkiv Handskrift 109 - Håkan Linderholms arkiv

Open original Digitalt objekt

Identitet

Referenskod

SE Q Handskrift 109

Titel

Håkan Linderholms arkiv

Datum

  • 1940-tal - 1997 (Arkivbildning)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

106 volymer, 7 hm

Sammanhang

Arkivbildare

(1919-2000)

Biografiska anmärkningar

Läkare, professor i klinisk fysiologi, dekanus för medicinska fakulteten i Umeå 1970-1976

Arkivinstitution

Arkivhistorik

Förvärvsinformation

Gåva Acc 2005/15
Gåva Acc 2009/15

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Arkivmaterial efter Håkan Linderholm består främst av material kring hans många forskningsprojekt samt handlingar kring hans föreningsverksamhet.

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Arkivet är till stor del fritt tillgängligt för forskning. Vissa volymer innehåller personuppgifter och är i dagsläget inte tillgänglig för forskning. Se anmärkning vid respektive volym

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Materialspråk

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Uppladdat sökhjälpmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade arkivbeskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

ARKIVBESKRIVNING
Håkan Linderholm var född i Jönköping 1919 och utbildad läkare och medicine doktor i Uppsala. Efter arbete vid Karolinska sjukhuset och i USA flyttade han 1959 till Umeå för att tillträda universitetets första professur i klinisk fysiologi.

Han arbetade inom ett brett område vilket bland annat innefattade medicinsk teknik och utvecklandet av EKG‐analyser med hjälp av den nya datortekniken, men han intresserade sig även för speciella norrländska sjukdomar med genetisk bakgrund.
Circumpolär medicin var ett annat av hans stora intresseområden. Han var aktiv i Nordiska samarbetskommittén för arktisk medicinsk forskning och medverkade bland annat till att organisera flera internationella kongresser inom området, varav en av dessa arrangerades i Umeå 1987. Utöver det var Linderholm även verksam i Commission on Clinical Physiology, i vilken han var ordförande åren 1986‐2000.

Håkan Linderholm var dekanus för medicinska fakulteten i Umeå 1970‐1976 och efter sin pensionering 1984 initiativtagare till bildandet av en Emeritusprofessorernas förening i Umeå. Som emeritus var Linderholm fortfarande aktiv inom forskningen och publicerade under den perioden ett antal betydelsefulla arbeten.

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på namn

Sökingångar för handlingstyp

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

CJ 2009-10-20

Språk

Skript

Källor

Digitalt objekt (Master) rättigheter

Digitalt objekt (Hänvisning) rättigheter

Digitalt objekt (Tumnagel) rättigheter

Accession

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer

Relaterade handlingstyper


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.