Arkiv Handskrift 97 - Johan Nordlander-sällskapets arkiv

Open original Digitalt objekt

Identitet

Referenskod

SE Q Handskrift 97

Titel

Johan Nordlander-sällskapets arkiv

Datum

  • 1979 - 2015 (Arkivbildning)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

40 volymer,

Sammanhang

Arkivbildare

(1979-)

Administrativ historik

Sällskapet ska med Johan Nordlanders intresseinriktning arbeta för norrländsk humanistisk forskning i vidaste bemärkelse.

Arkivinstitution

Arkivhistorik

Förvärvsinformation

Gåva Acc 2004/8
Gåva Acc 2007/1
Gåva Acc 2007/8
Gåva Acc 2008/18
Gåva Acc 2013/2 oförtecknat
Gåva Acc 2019/7 oförtecknat

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Arkivet omfattar ffa protokoll, medlemsförteckningar, korrespondens, konferensplaneringar, räkenskapshandlingar, verksamhetsberättelser, Oknytt.

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Arkivet är fritt tillgängligt för forskning

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Materialspråk

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Uppladdat sökhjälpmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade arkivbeskrivningar

Publikationsanteckning

Utger 2 gånger per år tidskriften Oknytt

Anmärkningar

Anmärkning

ARKIVBESKRIVNING
Johan Nordlander-sällskapet bildades 14/3 1979. Sällskapet har sitt säte i Umeå. Under hösten 1978 diskuterades det i en mindre krets om att bilda föreningen. Roland Otterbjörk och Lars-Erik Edlund var mest drivande inom denna krets. Vid ett första möte föreläste Lars-Erik Edlund om Johan Nordlanders liv och gärning. En interimsstyrelse tillsattes därefter den 7/2 1979. Interimsstyrelsens ordförande var dåvarande professorn i allmän språkvetenskap vid Umeå universitet, Karl-Hampus Dahlstedt (1917-1996). Vice ordförande var Roland Otterbjörk (1925-1984) som då var universitetslektor vid institutionen för
nordiska språk. Till redaktör valdes Lars-Erik Edlund, som kvarstod i den befattningen i 20 år och sekreterare blev professorn Tryggve Sköld. Sällskapet hade vid årsskiftet 1979-1980 112 medlemmar varav 8 var ständiga. Enligt portalparagrafen som antogs av årsmötet 1999-03-24 § 12, skall sällskapet: ”med Johan Nordlander intresseinriktning, arbeta för norrländsk humanistisk forskning i vidaste bemärkelse”.

Två gånger per år sedan 1980 har sällskapets tidskrifts Oknytt utgivits. Sex volymer i serien Tre kulturer har utgivits. Sällskapet ger också ut en fristående skriftserie där ett 30-tal skrifter har utkommit (2011). Sällskapet delar sedan 1990 ut priset ”för framstående norrländsk kulturhistorisk forskning”. Vid årsmötet 2005 omvaldes Lars-Erik Edlund att leda sällskapets arbete, Edlund efterträdde LarsGöran Tedebrand som föreningens ordförande år 2000. Tedebrand hade då varit sällskapets
ordförande sedan årsmötet 1984. Antalet medlemmar enligt 2011 års verksamhetsberättelse är 391 enskilda, 40 ständiga och 55 institutioner. Totalt 486 medlemmar.

Ordföranden:
Karl Hampus Dahlstedt 1979-1984
Lars-Göran Tedebrand 1984-2000
Lars-Erik Edlund 2000-

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Sökingångar för handlingstyp

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

CB 2011-05-09
Reviderad HHa 2020-01-22

Språk

Skript

Källor

Digitalt objekt (Master) rättigheter

Digitalt objekt (Hänvisning) rättigheter

Digitalt objekt (Tumnagel) rättigheter

Accession

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer

Relaterade handlingstyper

Relaterade platser


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.