Arkiv Handskrift 90 - Björn-Erik Höijers arkiv

Open original Digitalt objekt

Identitet

Referenskod

SE Q Handskrift 90

Titel

Björn-Erik Höijers arkiv

Datum

  • 1940-tal - 1996 (Skapelse)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

66 volymer, 4,5 hm

Sammanhang

Arkivbildare

(1907-1996)

Biografiska anmärkningar

Skönlitterär författare

Arkivinstitution

Arkivhistorik

Förvärvsinformation

Gåva 2003/6 m. fl.

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Handlingarna har strukturerats i de avdelningar som normalt förekommer i personarkiv.

De Personliga handlingarna omfattar framförallt betyg över utbildning och yrkesverksamhet och information om medlemskap i föreningar och sällskap samt hedersbetygelser och utmärkelser.

Serien Manuskript till romaner, noveller och dikter är den till omfånget största (24 volymer), trots att inte alla hans verk finns med . Manuskripten är maskinskrivna med en del handkorrektur. Kritikernas mottagande av hans verk är väldokumenterat i den omfattande
Pressklippsamlingen, där recensionerna av prosaverk och dramatik dominerar. De artiklar och prosatexter Höijer själv publicerade i dagspress och tidskrifter förekommer delvis i manuskriptform, men även bland pressklippen och i Samlingen av särtryck, småskrifter,
tidningar och tidskrifter. En förteckning över denna samling ingår som bilaga till arkivförteckningen. Ett stort antal manuskript till såväl scendramatik som radiopjäser kompletteras med rollhäften och teaterprogram till många uppsättningar.

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet utgör en samling av de kontrakt och avtal Höijer haft med olika förlag och teatrar.
I serien Korrespondens, där man får följa Höijers brevkontakter från mitten av 40-talet till hans död omfattar volymen affärskorrespondens de kontakter han under åren haft med teatrar, Radiotjänst och olika förlag. Brev från barn, barnbarn och syskon omfattar en volym. Den övriga privatkorrespondensen (4 volymer) har ordnats alfabetiskt efter brevskrivare. Där återfinns många författarkollegor som t ex Eyvind Johnson, Sivar Arnér och Sten Hagliden och bland vännerna även konstnärer som Ragnar Johansson och Berta Hansson.

I Fotografisamlingen som omfattar närmare 600 pappersbilder, diabilder och negativ finns
framförallt pressfoton och naturfotografier tagna av Björn-Erik Höijer.

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Arkivet är fritt tillgängligt för forskning.

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Materialspråk

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Uppladdat sökhjälpmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade arkivbeskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

ARKIVBESKRIVNING
Björn-Erik Höijer föddes den 14 mars 1907 i Malmberget. Han var son till folkskolläraren Karl Jakob Höijer från Nora i Ångermanland och hans maka Johanna Granström från Vännäs. Efter realexamen utbildade sig Björn-Erik Höijer till slöjdlärare och var verksam en tid inom yrket i Malmberget men ägnade sig också under 1940-talet allt mer åt författarskap.

Debuten skedde 1940 med novellsamlingen Grått berg, där motivet till de realistiska novellerna är hämtat från de norrbottniska gruvorna. Berättarstilen blir så småningom mera psykologisk och till höjdpunkterna anses den självbiografiska romansviten om Martin höra Martin går i gräset (1950), Det finns inga änglar (1952), Solvargen (1954), Spegeln med
guldramen (1963), Resa till sommaren (1965) och Flicka i fjärran (1973). Ett annat återkommande självbiografiskt motiv behandlar den känslige särlingen som bryter sig loss ur en förlamande miljö för att förverkliga sina konstnärliga drömmar som i Komedi i norr (1947). I Höijers omfattande författarskap finns också en rad romaner där människors kamp med svåra livsvillkor och väldiga naturkrafter får symboliska dimensioner som t ex i Mannen på myren.

Höijers scendramatik har också haft stor framgång både hos kritiker och publik. Pjäsen Isak Juntti hade många söner, där han gestaltar laestadianismen, har spelats på många scener genom åren.

Anmärkning

Förutom arkivalier finns också följande böcker författade av arkivbildaren i arkivet
- Fjällvandring
- Trettio silverpengar
- Gruvans ängel
- Videvisan
- Mot kylan

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

IS 2004-04-15
GL 2020-03-25 Tillägg

Språk

Skript

Källor

Digitalt objekt (Master) rättigheter

Digitalt objekt (Hänvisning) rättigheter

Digitalt objekt (Tumnagel) rättigheter

Accession


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.