Arkiv Handskrift 211 - Svenska Antikvariatföreningens arkiv

Diverse handlingar, bl.a. protokoll, kassabok och klippsamling 1909-1914
Open original Digitalt objekt

Identitet

Referenskod

SE Q Handskrift 211

Titel

Svenska Antikvariatföreningens arkiv

Datum

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

88 volymer, ca 6 hyllmeter

Sammanhang

Arkivbildare

(1936-)

Administrativ historik

En bransch- och intresseförening för antikvariat i Sverige

Arkivinstitution

Arkivhistorik

Förvärvsinformation

Gåva Acc 2017/32
Gåva Acc 2019/8
Gåva Acc 2021/10

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Arkivet omfattar bl.a. protokoll, verksamhetsberättelser, utskick och korrespondens, räkenskapshandlingar, pressklipp, handlingar rörande mässor och näthandel. Även handlingar från Svenska antikvariat-bokhandlares förening

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Arkivet är fritt tillgängligt för forskning, med undantag av material yngre än 10 år där godkännande krävs av föreningens ordförande

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Materialspråk

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Uppladdat sökhjälpmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade arkivbeskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

ARKIVBESKRIVNING:
Svenska antikvariatföreningen (SVAF) är en bransch- och intresseförening för antikvariat i Sverige, grundad 1936. SVAF hade en föregångare i Antikvariat-bokhandlarnes förening, 1909-1914.
I den version av stadgarna som antogs 1954 angavs föreningens ändamål som ”att bilda en representation för yrket med begränsning till den egentliga antikvariska bokhandeln, att tillvarataga kårens intressen vid eventuella förhandlingar med myndigheter och föreningar samt genom föredrag, medlemssammankomster för dryftande av fackliga frågor och genom sällskaplig samvaro befordra kårens bästa”.
September 1947 deltog Svenska Antikvariatföreningen, representerade av Börje Börjesson och Gösta Rönnell, på den första internationella antikvariatbokhandlarekonferensen i Amsterdam. Utöver SVAF deltog representanter från fyra andra länders föreningar: Danmark, Frankrike, Storbritannien och Nederländerna. Huvudfrågan gällde bildandet av en internationell organisation som skulle fungera som sammanbindande länk mellan de nationella föreningarna. På den andra internationella antikvariatbokhandlarekonferensen, arrangerad i Köpenhamn året därpå, bildades International League of Antiquarian Booksellers (ILAB).
SVAF har sedan 50-talet anordnat återkommande antikvariska bokmässor, i första hand i Stockholm.
I oktober 1998 lanserades näthandelssidan antikvariat.net (A-net) där antikvariat som är anslutna till föreningen säljer böcker över nätet. Plattformen initierades av Svenska Antikvariatföreningen (SVAF) och den Danske Antikvarboghandlerforening (ABF), senare även anslöt sig Norsk Antikvarbokhandlerforening (NAF) och medlemmar från Finska Antikvariatföreningen (SAY).
2017 hade Svenska Antikvariatföreningen 53 medlemmar fördelade från Boden till Ystad (plus ett nederländskt antikvariat med skandinavisk inriktning). Störst koncentration av medlemmar fanns i Stockholm, med ett 15-tal medlemsantikvariat.
Svenska Antikvariatföreningens omfattande katalogsamling finns som en separat specialsamling på Umeå universitetsbibliotek.

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

NÅ 2021-03-16
Uppdaterad 2022-01-13

Språk

Skript

Källor

Digitalt objekt (Master) rättigheter

Digitalt objekt (Hänvisning) rättigheter

Digitalt objekt (Tumnagel) rättigheter

Accession


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.