Arkiv Handskrift 224 - Dan Brändströms arkiv

Open original Digitalt objekt

Identitet

Referenskod

SE Q Handskrift 224

Titel

Dan Brändströms arkiv

Datum

  • 1938-2021 (Skapelse)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

164 volymer, 10,5 hyllmeter

Sammanhang

Arkivbildare

(1941-)

Biografiska anmärkningar

Statsvetare

Arkivinstitution

Arkivhistorik

Förvärvsinformation

Gåva Acc 2021/28

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Arkivet omfattar framför allt manuskript, korrespondens och ämnesordnade handlingar från uppdrag och engagemang som arkivbildaren ägnat sig åt.

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Arkivet är fritt tillgängligt för forskning

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Materialspråk

  • engelska
  • svenska

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Uppladdat sökhjälpmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade arkivbeskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

ARKIVBESKRIVNING

Dan Agne Brändström föddes 1941-06-29 i Ekträsk by, Vindelns kommun i Västerbotten. Fadern Gunnar Brändström f. 1904, var skogsarbetare, som med tiden kom att arbeta som banarbetare vid Statens Järnvägar. Modern Göta, född Tjärnkvist, arbetade i hemmet.

Dan Brändström började studera på Umeå högre allmänna läroverk 1958 och avlade studentexamen 1962. Direkt efter en 15 månaders underbefälsskola vid I20 i Umeå inledde han sina akademiska studier vid Uppsala universitet hösten 1963. Han avlade en filosofie ämbetsexamen i statskunskap vid samma universitet 8 juni 1965, med betyget berömligt.

Månadsskiftet juni/juli 1965 anställdes Brändström på den då nystartade Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet. Lärare och mentor var den då tillträdde professorn Per-Erik Back. Brändström forskade och undervisade då samt deltog bland annat i ett projekt som hette ”Kommunal indelning – Kommunal självstyrelse” som hade stöd från Riksbankens Jubileumsfond. I februari 1968 avlade Brändström en filosofie licentiatexamen med avhandlingstitel: ”Nomineringsförfarande vid kommunala val. En studie av partiernas kandidatnominering inför 1966 års kommunalval”. Handledare var professor Back.

Från 1967 engagerade sig arkivbildaren med stor kraft i S:t Barthélemysällskapet och var dess ordförande under 1968 – 1973. Bland annat såg han till att kyrkoarkivalierna från den forna svenska kolonin som var spridda i olika delar av världen, blev mikrofilmade. I december månad 1971 avlade Brändström en filosofie doktorsexamen i statskunskap med professor Back som examinator med avhandlingen ”Nomineringsförfarande vid riksdagsval. En studie av partiernas kandidatnomineringar inför 1970 års riksdagsval.” Denna kom sen att resultera i en SOU med nummer 1972:17.

Sommaren 1970 förordnades Brändström av justitiedepartementet att biträda vid en grundlagsberedning. Bland annat deltog han vid de så kallade ”Torekovsförhandlingarna”, där Sveriges framtida styrelseform beslutades. Under 1970 och 1980-talen innehade arkivbildaren ledande poster vid Umeå universitet, bland annat: Rektor för Socialhögskolan, kanslichef i Regionstyrelsen och universitetsdirektör 1982 – 1992.

1993 utsågs Brändström till verkställande direktör för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, ett förordnade han innehade till 2006. I och med tjänsten här kom han att inta en central position inom svensk högre utbildning och skapade då ett mycket omfattande nätverk inom svenskt politiskt väsende och statsförvaltning. Enligt regeringsbeslut i juni 2001 tilldelades han professors namn. I och med Sveriges EU-anslutning i mitten av 1990-talet kom Europa att bli arkivbildarens arena med engagemang i organisationer kring högre utbildning, som exempel kan nämnas Collegium Budapest. Efter avgåendet från Riksbankens Jubileumsfond, har Brändström engagerat sig som idégivare, ordförande och rådgivare för ett stort antal svenska och europeiska organisationer. År 2008 utsågs han till Doctor philosophiae honoris causa (Ehrendoktorwürde) vid Humboldt-Universität zu Berlin.

Anmärkning

Frontfoto: Vogler, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på namn

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

CB 2023-03-31

Språk

Skript

Källor

Digitalt objekt (Master) rättigheter

Digitalt objekt (Hänvisning) rättigheter

Digitalt objekt (Tumnagel) rättigheter

Accession


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.