Arkiv ACC1995/40 - Ella Hillbäcks samling

Identitet

Referenskod

SE S-HS ACC1995/40

Titel

Ella Hillbäcks samling

Datum

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

0,46 hyllmeter
7 kapslar

Sammanhang

Arkivbildare

(1914-1979)

Biografiska anmärkningar

Författare, litteraturkritiker

Arkivbildare

(1914-1994)

Biografiska anmärkningar

Socialinspektör

Arkivhistorik

* Ella Hillbäcks samling donerades till Kungliga bibliotekets handskriftsavdelning i mars 1995 och ordnades då provisoriskt. Ordnandet slutfördes i december 2012 i samband med att uppgifter om materialet fördes in i Ediffah. Förteckningen nedan samt brevförteckningen (kontakta handskriftsenheten för närmare information) ersätter de äldre förteckningarna.
* Samlingen har en splittrad proveniens och innehåller handlingar från Ella Hillbäck, Östen Sjöstrand och Gerhard Bungerfeldt. En del av de efterlämnade papper som ingår i denna samling finns omnämnda i Gerhard Bungerfeldts essä -’Anförtrodd åt ingen mer än sången’ - Om Ella Hillbäcks poesi- (i Vår Lösen 1/1981).

Förvärvsinformation

Gåva

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

* Samlingen innehåller material med anknytning till Ella Hillbäcks liv och skapande verksamhet. Den består av brev, manuskript, anteckningar, biographica, pressklipp och trycksaker från två arkivbildare - Ella Hillbäck och Gerhard Bungerfeldt. Samlingen innehåller även handlingar efter Östen Sjöstrand.
* Ella Hillbäcks handlingar omfattar brev från släkt, vänner och författarkollegor (ca 60 st), ett mindre antal manuskript (publicerade såväl som opublicerade), anteckningar och pressklipp.
* Östen Sjöstrands handlingar omfattar brev (ca 10 st) samt biographica.
* Gerhard Bungerfeldts handlingar omfattar brev (ca 35 inkommande och ca 20 utgående) och manuskript, bland annat utkast till hans essä om Hillbäcks dikter, -’Anförtrodd åt ingen mer än sången’ - Om Ella Hillbäcks poesi-.

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Materialspråk

  • svenska

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade arkivbeskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

Ella Viola Hillbäck (f. Johansson) föddes i Göteborg den 6 maj 1914 och dog i Stockholm den 19 april 1979. Hon började sin skrivande verksamhet som journalist och kulturskribent i bland annat Ny Tid, Idun och Expressen. Hon debuterade skönlitterärt med diktsamlingen -Hos en poet i kjol- (1939) och utkom med sammanlagt 20 böcker, den postuma samlingen -Dikter i mitt ljus- (1980) och urvalsvolymen -Skapelsesånger- (1964) inräknade. Hon kom att utveckla en mycket personlig diktarröst i sitt författarskap. Den ljusa, lätta tonen i poesidebuten byggdes allteftersom ut med mörkare och gåtfullare klanger. Till Hillbäcks produktion hör bland annat diktsamlingen -Vägar, rastställen- (1960) och den prosalyriska -Swedenborgvisioner- (1972). I senare litteraturforskning har även hennes 40-talsböcker -Världsbild- (1947) och -Poesi- (1949) uppmärksammats. Utöver diktsamlingarna och de prosalyriska verken skrev Hillbäck också ett antal romaner. I hennes efterlämnade papper ingår dessutom manuskript till tre opublicerade prosaverk och ett drama.

Anmärkning

Ella Hillbäck var dotter till Johannes Johansson, vävmakare, och Hilda Johansson (f. Holmgren). Hon var åren 1949-1974 gift med Östen Sjöstrand (1925-2006), författare och ledamot av Svenska Akademien 1975-2006.

Anmärkning

Gerhard Bungerfeldt, socialinspektör och beundrare av Ella Hillbäcks poesi, inledde på 1960-talet en brevväxling med Hillbäck - en kontakt och vänskap som varade till Ella Hillbäcks död. 1981 publicerade Bungerfeldt en längre essä om hennes poesi i kulturtidskriften Vår Lösen (1/1981). Essän behandlar i första hand Hillbäcks författarskap men innehåller också biografiska upplysningar och referenser till de efterlämnade papper som ingår i denna samling.

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

SS 2012-12-28

Språk

Skript

Källor

Accession

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer

Relaterade platser


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.