Arkiv Handskrift 50A - Svenska missionssällskapets arkiv

Betygsliggare missionsskolan, Glommersträsk 1839-1851 Betygsliggare, missionsskolan, Laxsjö, 1846-1864 Betygsliggare, missionsskolan, Laxsjö 1846-1883
Open original Digitalt objekt

Identitet

Referenskod

SE Q Handskrift 50A

Titel

Svenska missionssällskapets arkiv

Datum

  • 1835-1969 (Arkivbildning)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

61 volymer, ca 2 hm

Sammanhang

Arkivbildare

(1835-2001)

Administrativ historik

Svensk organisation för att främja mission bland samer i Sverige. Bildat 1835 med namnet Svenska Missionssällskapet, bytte namn 1961-07-01 till ’’Svenska Missionssällskapet Kyrkan och Samerna’’.

Arkivinstitution

Arkivhistorik

Handskrift 50 Svenska missionssällskapets arkiv är fr.o.m. 2012 omordnat och nyförtecknat. Arkivalier som tidigare satt i arkivpärmar har förts in i arkivkartonger. Ur det tidigare ordnade arkivet har nu utbrutits fem föreningar (50A‐E) som förtecknats som egna
arkivbildare.

Förvärvsinformation

Gåva Acc 1986/1 (från Stiftsbibliotek i Luleå)

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Handskrift 50A består av volymer som berör skolverksamheten exempelvis olika typer av liggare över elever. Här återfinns även nödhjälpshandlingar, fastighetshandlingar, manushandlingar m.m.. En omfattande serie bestående av K.G. Beronius donation av
Mariedals egendom, (Tibble) Uppsala län. Räkenskapsserierna består till stor del av kassaböcker och verifikat som berör skolor och ålderdomshem som låg under Missionssällskapets förvaltning
Digitiserat material

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Arkivet är fritt tillgängligt för forskning.

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Materialspråk

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Uppladdat sökhjälpmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Den största delen av Svenska missionssällskapets arkiv finns på Landsarkivet i Härnösand (SE/HLA/3012459). Där finns bland annat protokoll, kassaböcker och andra handlingar mellan åren 1835‐1994.

Relaterade arkivbeskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

ARKIVBESKRIVNING
Delar av arkivet efter Svenska missionssällskapets verksamhet i Lappmarken tillfördes Forskningsarkivet som donation från Luleå stiftsbibliotek hösten 1986. Ombud för överlämnandet var prosten Sven Hansson i Umeå. Arkivet utgörs av material från den
samiska verksamhet, som utgick från Svenska missionssällskapet. Det gällde verksamheter som skolor, barnhem, åldringsvård, nödhjälp och inte minst mission bland det samiska folket i norra Sverige ‐ Jämtland, Västerbotten och Norrbottens län.

Föreningen bildades 1835. Från och med 1961‐07‐01 benämns föreningen Svenska missionssällskapet kyrkan och samerna. Föreningen upplöstes 2001 men lever i viss mån kvar i Stiftelsen Missionssällskapet Kyrkan och Samerna, med säte i Luleå.

Anmärkning

Som historisk bakgrund hänvisas till följande böcker och artiklar i urval:
Bengt Sundkler. Svenska missionssällskapet 1835‐1876 : missionstankens genombrott och tidigare historia i Sverige. 1937
Stig Hellsten. Kyrkan och samerna. Utg. av Svenska Missionssällskapet Kyrkan och samerna i anledning av dess 150‐åriga tillvaro. 1985.
Ingwar Åhrén. Änge : lappbarnhem ‐ sameskola 1885‐1985. 1985
Sten Henrysson & Johnny Flodin. Samernas skolgång till 1956. (Spec. Källor och litteratur sid. 62 och ff.) SCRIPTUM Nr. 35 Rapportser. Utg. av Forskningsarkivet 1992.
Catarina Lundström. Kvinnligt‐manligt, samiskt‐svenskt : om kvinnors mission i fjällvärden.
Genus i historien Genusmaraton 2007: Mittsveriges genusforskare på frammarsch. 2007

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på namn

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

2011-05-09 CB

Språk

Skript

Källor

Digitalt objekt (Master) rättigheter

Digitalt objekt (Hänvisning) rättigheter

Digitalt objekt (Tumnagel) rättigheter

Accession


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.