Arkiv Handskrift 33 - Gustaf Norrmans arkiv

Fotografier, släkt och familj Fotografier efter kyrkoherde Olof Norrman
Open original Digitalt objekt

Identitet

Referenskod

SE Q Handskrift 33

Titel

Gustaf Norrmans arkiv

Datum

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

5 volymer

Sammanhang

Arkivbildare

(1873-1936)

Biografiska anmärkningar

Studierektor vid Fjellstedtska skolan i Uppsala

Arkivinstitution

Arkivhistorik

Ursprungligen en gåva till Umeå landsförsamling 2017. Överfört till UB enl. ök. med arkivarien Umeå pastorat.

Förvärvsinformation

Gåva Acc 2020/10, 2020/23, 2021/3

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Arkivet efter Gustaf Norrman är skänkt till Umeå universitetsbibliotek av släktingar och innehåller främst manuskript, betyg och fotografier. Bland manuskripten finns en del opublicerade akademiska uppsatser. Stora delar av fotografisamlingen är från slutet av 1800-talet och har troligen tillhört Gustaf Norrmans far då den innehåller porträtt med kopplingar till Umeå (församlingsmedlemmar och släktingar).

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Arkivet är fritt tillgängligt för forskning.

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt.

Materialspråk

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Uppladdat sökhjälpmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade arkivbeskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

ARKIVBESKRIVNING:
Gustaf Norrman föddes i Umeå 1873. Hans far Olof Norrman var kyrkoherde i Umeå landsförsamling. Gustafs mor Erika Sidenmark var dotter till en komminister i Själevad.

Gustaf Norrman tog studentexamen i Umeå 1891 och studerade sedan vidare i Uppsala där han 1901 tog en teologie kandidatexamen och 1902 en folkskollärarexamen. Året därpå, 1903, anställdes han som lärare vid Fjellstedtska skolan I Uppsala, ett läroverk för blivande präster. Gustaf Norrman fick 1920 tjänsten som Fjellstedtska skolans studierektor, en tjänst som han innehade fram till sin död 1936.

Gustaf Norrman var språkbegåvad och kom att översätta ett antal kyrkohistoriska texter till svenska bl.a. Martin Luthers 95 teser (1917). Norrman författade även ett antal egna skrifter, bl.a. en jämförelse mellan buddhismen och kristendomen (1902).

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

GL 2021-04-19

Språk

Skript

Källor

Digitalt objekt (Master) rättigheter

Digitalt objekt (Hänvisning) rättigheter

Digitalt objekt (Tumnagel) rättigheter

Accession

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer

Relaterade platser


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.