Arkiv Handskrift 178 - Ragnar Berglings arkiv

Open original Digitalt objekt

Identitet

Referenskod

SE Q Handskrift 178

Titel

Ragnar Berglings arkiv

Datum

  • 1950-2014 (Arkivbildning)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

58 volymer, ca. 4 hm

Sammanhang

Arkivbildare

(1924-)

Biografiska anmärkningar

Geograf, särsk. kulturgeografi & ekonomisk geografi

Arkivinstitution

Arkivhistorik

Förvärvsinformation

Gåva Acc 2014/20
Gåva Acc 2019/10 (Tillägg förmedlat av Västerbottens museum)

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Arkivet som Ragnar Bergling lämnat till Forskningsarkivet i Umeå består av handlingar som rör hans licentiat- och doktorsavhandling. Materialet består till största delen av excerpter ur domböcker och sockenstämmoprotokoll, men även fotografier, trycksaker, mikrofilm och ljudupptagningar

Det mikrofilmade materialet består mest av domböcker. Dessa böcker har inlånats från olika arkiv och sedan filmats vid Uppsala universitet. Ur domböckerna har det sedan gjorts excerpter. Ur vilken bok dessa utdrag är gjorda redovisas i ett viscardregister som finns med i arkivet. Arbetet med att mikrofilma domböckerna och renskriva excerpterna har finansierats med bidrag från Kempestiftelsen.

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Arkivet är fritt tillgängligt för forskning.

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Materialspråk

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Uppladdat sökhjälpmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade arkivbeskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

ARKIVBESKRIVNING
Ragnar Bergling disputerade 1964 vid Uppsala universitet med avhandlingen Kyrkstaden i övre Norrland. Kyrkliga, merkantila och judiciella funktioner under 1600-1700-talet. Därefter var han yrkesverksam som docent och universitetslektor i geografi vid Uppsala universitet fram till sin pensionering 1990. 2014 promoverades Ragnar titeln fil. jubeldoktor.

Ragnar Bergling föddes i Umeå 1924 och tog studenten vid Umeå högre läroverk 1943. 1945 tog han folkskollärarexamen vid Umeå folkskoleseminarium och han gjorde militärtjänstgöring vid I 20 1945 -1946. Mellan 1951-1954 var han lärare vid Marieborgs folkhögskola.

Intresset för kulturhistoria tycks ha vuxit fram tidigt och redan 1943 var Ragnar med och producerade de första utställningarna på Västerbottens museum, tillsammans med Hans Beskow. Idén om att skriva om kyrkstäder var det hans professor, Gerd Eneqvist, som introducerade honom till. Gerd var även den som betygsatte Ragnars licentiatavhandling,
vilken fick högsta betyg. Lic. avhandlingen tillsammans med doktorsavhandlingen finns med i arkivet.

Efter rekryten så flyttade Ragnar till Uppsala och var där aktiv i kommunpolitiken bland annat som förtroendeman i kommunstyrelsen för Folkpartiet. Han är även aktiv vid Senioruniversitetet i Uppsala och under en tid var han även ordförande där.

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Sökingångar för handlingstyp

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

ET 2016-05-18, tillägg GL 2019-05-03

Språk

Skript

Källor

Digitalt objekt (Master) rättigheter

Digitalt objekt (Hänvisning) rättigheter

Digitalt objekt (Tumnagel) rättigheter

Accession

Relaterade personer och organisationer

Relaterade platser


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.