Arkiv Handskrift 220 - Erland Nygrens arkiv

Open original Digitalt objekt

Identitet

Referenskod

SE Q Handskrift 220

Titel

Erland Nygrens arkiv

Datum

  • 1940 - 2018 (Skapelse)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

11 hyllmeter

Sammanhang

Arkivbildare

(1925-2021)

Biografiska anmärkningar

Bankdirektör

Arkivinstitution

Arkivhistorik

Förvärvsinformation

Gåva 2021/1, 2022/6

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Arkivet omfattar i huvudsak ekonomiska handlingar och korrespondens.

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

De ekonomiska handlingarna och korrespondensen är spärrade fram till 2033-01-01 men undantag kan göras för akademisk forskning.

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt.

Materialspråk

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Uppladdat sökhjälpmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade arkivbeskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

ARKIVBESKRIVNING:
Erland Nygren föddes 1925 i byn Stämningsgården utanför Skellefteå. 1942 började han sitt arbete inom Sparbanksrörelsen då han som 16-åring fick anställning som bankbud i Skellefteå sparbank. Genom kvällsstudier och internutbildningar vidareutbildade han sig och kom under 1950- och 1960-talet att arbeta inom olika delar av Sparbanksrörelsen, bl.a. som byråassistent inom Kungl. Sparbanksinspektionen.

1964 återvände han till Skellefteå sparbank för att tillträda som VD, för att åtta år senare bli VD för Västerbottens Sparbank/Sparbanken Norrland med säte i Umeå. Erland Nygren var bankens VD mellan åren 1972-1988. Erland var även under sin yrkesverksamma tid aktiv som ordförande och ledamot i ett flertal styrelser och föreningar, bl.a. ordförande i Svenska Sparbanksföreningen och ledamot i Internationella Sparbanksinstitutets Generalförsamling.

Erland Nygren förde från 16 års ålder och i princip livet ut noggrann bokföring över sin privatekonomi. Från 1941 och framåt finns detaljerade kassaböcker förda. Från 1980-talet bokfördes familjeekonomin genom datoriserade bokföringsprogram. Alla kvitton och verifikationer mellan 1941-2018 finns dessutom sparade. Utöver bokföringen har även Erland och hustrun Stina Nygrens korrespondens med släkt, vänner och kollegor sparats för eftervärlden - totalt nästan 60 års samlad korrespondens.

Anmärkning

Foto: Janne Hellgren

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

GL 2022-06-13

Språk

Skript

Källor

Digitalt objekt (Master) rättigheter

Digitalt objekt (Hänvisning) rättigheter

Digitalt objekt (Tumnagel) rättigheter

Accession

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer

Relaterade platser


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.