Visar 70 resultat

Arkivbeskrivning
Sverige Endast beskrivning på de högsta nivåerna
Förhandsgranska utskrift Visa:

Akademiska avhandlingar

Akademiska avhandlingar

Alfred Levertins efterlämnade papper

Alfred Levertins efterlämnade papper

Almanackor

Almanackor

Almare Stäkets arkiv : Släkten Björnstjerna

Almare Stäkets arkiv : Släkten Björnstjerna

Amelie Posses samling

Amelie Posses samling

Anna Rydstedts samling

Anna Rydstedts samling

Anteckningar uti Sveriges yttre laghistoria under professor Schlyters föreläs...

Anteckningar uti Sveriges yttre laghistoria under professor Schlyters föreläsningar Upsala vårterminen 1835

Anton Sjögrens papper

Anton Sjögrens papper

Arvid Ulrichs strindbergssamling

Arvid Ulrichs strindbergssamling

August Strindberg: Anteckningsböcker från resorna Sverige

August Strindberg: Anteckningsböcker från resorna Sverige

Avhandlingen "Delineationem genuini scientiarum systematis"

Avhandlingen "Delineationem genuini scientiarum systematis"

Barbro Lindgrens samling

Barbro Lindgrens samling

Biographica rörande August Strindberg

Biographica rörande August Strindberg

Biographica rörande August Strindberg och Greta von Philp

Biographica rörande August Strindberg och Greta von Philp

Birger Johanssons arbetsmaterial inför uppsats om Nils Ferlin

Birger Johanssons arbetsmaterial inför uppsats om Nils Ferlin

Carl Johan Grafströms släktarkiv

Carl Johan Grafströms släktarkiv

Carlheim-Gyllenskölds samling: Tillägg

Carlheim-Gyllenskölds samling: Tillägg

Christian Eriksson: Brev

Christian Eriksson: Brev

Curmans villor i Lysekils arkiv

Curmans villor i Lysekils arkiv

Diverse smärre strindbergsautografer

Diverse smärre strindbergsautografer

Eli Heckschers efterlämnade papper

Eli Heckschers efterlämnade papper

Ellen Hagens samling

Ellen Hagens samling

Ellen Keys samling

Ellen Keys samling

Ester Gunilla Persson: Visböcker

Ester Gunilla Persson: Visböcker

Felix Körling: Tillägg

Felix Körling: Tillägg

Fritz Boltensterns samling

Fritz Boltensterns samling

Funckska släktarkivet [tillägg] : Alexander Funck

Funckska släktarkivet [tillägg] : Alexander Funck

Förlagskontrakt och andra ekonomica

Förlagskontrakt och andra ekonomica

Greta Giertz: material till läroböcker för sjuksköterskeelever

Greta Giertz: material till läroböcker för sjuksköterskeelever

Henrik Aminson: Bibliotheca Templi Cathedralis Strengnesensis

Henrik Aminson: Bibliotheca Templi Cathedralis Strengnesensis

Jonas Simas arkiv

Jonas Simas arkiv

Karl Nordströms papper

Karl Nordströms papper

Karl Petanders arkiv

Karl Petanders arkiv

Karlfeldts samling

Karlfeldts samling

Klara Johansons papper

Klara Johansons papper

Klippsamling: Om Upsala, skolminnen, Gnesta m.m. : Klipp och anteckningar

Klippsamling: Om Upsala, skolminnen, Gnesta m.m. : Klipp och anteckningar

Kopior av material av Olof von Dalin och Carl Gustaf Tessin

Kopior av material av Olof von Dalin och Carl Gustaf Tessin

Kungsgatan 18, kvarteret Bryggaren m.m.

Kungsgatan 18, kvarteret Bryggaren m.m.

Kurt Bergengrens samling

Kurt Bergengrens samling

Lagerbergska släktarkivet

Lagerbergska släktarkivet

Lagerlöfska släktarkivet. Tillägg: Karl Lagerlöfs efterlämnade papper

Lagerlöfska släktarkivet. Tillägg: Karl Lagerlöfs efterlämnade papper

Margareta Dellefors arkiv : Handlingar kring Dalhalla

Margareta Dellefors arkiv : Handlingar kring Dalhalla

Material rörande August Strindbergs En blå bok

Material rörande August Strindbergs En blå bok

Material rörande Sven Låstbom

Material rörande Sven Låstbom

Nils Ahnlunds efterlämnade papper

Nils Ahnlunds efterlämnade papper

Nils Strindbergs samling

Nils Strindbergs samling

Odencrantska släktarkivet

Odencrantska släktarkivet

Olle Hägers samling

Olle Hägers samling

Olle och Gurli Nystedts brev m m

Olle och Gurli Nystedts brev m m

Rut Hillarps samling

Rut Hillarps samling

Rydbergska samlingen

Rydbergska samlingen

Samkväm för kvinnor från olika yrkesområden, "Tolfterna"

Samkväm för kvinnor från olika yrkesområden, "Tolfterna"

Selma Lagerlöf-samlingen

Selma Lagerlöf-samlingen

Sigfrid Andersson: Anteckningar

Sigfrid Andersson: Anteckningar

Sivar Arnérs samling

Sivar Arnérs samling

Sjögestabro släktarkiv

Sjögestabro släktarkiv

Sjögestabro släktarkiv Tillägg

Sjögestabro släktarkiv Tillägg

Släkten Bagges papper

Släkten Bagges papper

Släkten Wrangels samling

Släkten Wrangels samling

Släkten von Essens släktbok

Släkten von Essens släktbok

Strindbergsarkivet

Strindbergsarkivet

Sven Bring (adlad Lagerbring): Ars heraldica eller Wapnkonsten : utgifwen av ...

Sven Bring (adlad Lagerbring): Ars heraldica eller Wapnkonsten : utgifwen av professor Sven Bring, afskrifwen i Lund den 1. Oct. A:o 1749

Sällskapet Februarigubbarnas arkiv

Sällskapet Februarigubbarnas arkiv

Södermalms högre läroanstalt för flickor

Södermalms högre läroanstalt för flickor

Tage Lindbom: Excerpter

Tage Lindbom: Excerpter

Tora Dahls och Knut Jaenssons samling

Tora Dahls och Knut Jaenssons samling

Täckhammarssamlingen

Täckhammarssamlingen

Ven Nybergs samling

Ven Nybergs samling

Wängsjöbergsarkivet

Wängsjöbergsarkivet

Öyvind Fahlström: Tillägg

Öyvind Fahlström: Tillägg

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.