Showing 58 results

Archival description
With digital objects
Print preview View:
August Strindberg: Franska resan
August Strindberg: Franska resan
Lars Göran Tedebrands arkiv
Lars Göran Tedebrands arkiv
Stig Lundbergs arkiv
Stig Lundbergs arkiv
Bertil Peterssons arkiv
Bertil Peterssons arkiv
Rolf Sjöströms arkiv
Rolf Sjöströms arkiv
Siv Cederings arkiv
Siv Cederings arkiv
Sven Gaunitz arkiv
Sven Gaunitz arkiv
Carl Michael Bellman: Egenhändiga koncepter
Carl Michael Bellman: Egenhändiga koncepter
Carl Michael Bellman : Helenas fest d. 31 Juli 1792
Carl Michael Bellman : Helenas fest d. 31 Juli 1792
Isa Edholms arkiv
Isa Edholms arkiv
Collectanea Runica
Collectanea Runica
August Strindberg: Ockulta Dagboken
August Strindberg: Ockulta Dagboken
Rolf Nilséns arkiv
Rolf Nilséns arkiv
En fransk balettmästares och danslärares i Bruxelles 1614-19 anteckningsbok
En fransk balettmästares och danslärares i Bruxelles 1614-19 anteckningsbok
Tryggve Skölds arkiv
Tryggve Skölds arkiv
Axel Bergenholtz arkiv
Axel Bergenholtz arkiv
Karl Müllers arkiv
Karl Müllers arkiv
Rolf Victorins arkiv
Rolf Victorins arkiv
Handlingar rörande Labangymnastik
Handlingar rörande Labangymnastik
Ingrid Liljenäs arkiv
Ingrid Liljenäs arkiv
Birgitta Bjurströms arkiv
Birgitta Bjurströms arkiv
Berta Hanssons arkiv
Berta Hanssons arkiv
Hans Svenssons arkiv
Hans Svenssons arkiv
Per Tingbrands arkiv
Per Tingbrands arkiv
Anders Gustaf Hällgrens familjearkiv
Anders Gustaf Hällgrens familjearkiv
Rut Berggrens arkiv
Rut Berggrens arkiv
August Strindberg: Ett drömspel
August Strindberg: Ett drömspel
Gustaf Hallströms arkiv
Gustaf Hallströms arkiv
Egil Johanssons arkiv
Egil Johanssons arkiv
Gustaf Höijers arkiv
Gustaf Höijers arkiv
Carl Michael Bellman: Bok med dedikation - "Underwisning lemnad af en fader åt sin son, som föret...
Carl Michael Bellman: Bok med dedikation - "Underwisning lemnad af en fader åt sin son, som företager sig en lång resa…"
Carl Michael Bellman: "Siung fritt Dens Skål wid cyperwin ... "
Carl Michael Bellman: "Siung fritt Dens Skål wid cyperwin ... "
Albin Neanders arkiv
Albin Neanders arkiv
Sölve Anderzéns arkiv
Sölve Anderzéns arkiv
Gunnar Kulldorffs arkiv
Gunnar Kulldorffs arkiv
Sten Stenströms arkiv
Sten Stenströms arkiv
Matts Balgårds arkiv
Matts Balgårds arkiv
Jörg Lindners arkiv
Jörg Lindners arkiv
Johan Nordlanders arkiv
Johan Nordlanders arkiv
Kurt Genrups arkiv
Kurt Genrups arkiv
Description d'un temple a construire dans le Jardin d'Haga
Description d'un temple a construire dans le Jardin d'Haga
Emanuel Swedenborgs drömbok
Emanuel Swedenborgs drömbok
Karl XII:s dagbok
Karl XII:s dagbok
Leander Engströms familjearkiv
Leander Engströms familjearkiv
Anders Brännströms arkiv
Anders Brännströms arkiv
Sverker Sörlins arkiv
Sverker Sörlins arkiv
Bernhard Nordhs arkiv
Bernhard Nordhs arkiv
Porträtt av Lisa Welander 1985
Lisa Welanders arkiv
Torsten Fogelqvists arkiv
Torsten Fogelqvists arkiv
Erik Nordbergs arkiv
Erik Nordbergs arkiv
Handlingar rörande Thorsten Jonsson
Handlingar rörande Thorsten Jonsson
Anita Salomonssons arkiv
Anita Salomonssons arkiv
Johan Fredrik Cornells arkiv
Johan Fredrik Cornells arkiv
Bengt Lundbergs arkiv
Bengt Lundbergs arkiv
Karin Nordbergs arkiv
Karin Nordbergs arkiv
Olof Östergrens arkiv
Olof Östergrens arkiv
Sigbrit Frankes arkiv
Sigbrit Frankes arkiv
Anteckning om Krigshändelserna i Kurland uti Kon. Karl XIIs tid, under GeneralMajoren C.M. Stuart...
Anteckning om Krigshändelserna i Kurland uti Kon. Karl XIIs tid, under GeneralMajoren C.M. Stuart, af Er. Dahlberg

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.