Brev

Taxonomi

Kod

Omfattningsanmärkning(ar)

Källanmärkning(ar)

 • https://id.kb.se/term/sao/Brev

Visningsfältsanmärkningar

Hierarkiska begrepp

Brev

Jämförbara termer

Brev

Relaterade termer

Brev

22 Arkivbeskrivning resultat för Brev

22 resultat direkt relaterade Uteslut snävare termer

Adolf Rydell: Brev

 • SE S-HS Acc1974/12
 • Arkiv
 • 1863 - 1889
Innehåller avskrifter av brev från Adolf Rydell till modern och brodern. Avsända från Australien och Fidjiöarna 1963-1889
Maskinskrivna avskrifter

Rydell, Adolf

Brev från Astrid Lindgren till Sture Rayner

 • SE S-HS Acc 2021/84
 • Arkiv
 • 28 april 1986
1 brev från Astrid Lindgren till Docent Sture Rayner, överläkare i psykiatri vid Lunds universitet

Lindgren, Astrid

Brev från August Strindberg till Ignacy Suesser

 • SE S-HS Acc2022/58
 • Arkiv
 • 1890
1 brev från August Strindberg till Ignacy Suesser daterat Lånvik, Runmarö den 18 juni 1890
Strindberg godkänner att pjäsen Fadren spelas i Polen och vill bli underrättad om mottagandet
Ignacy Suesser (1869-1903) polsk skriftställare och översättare som översatte Fadren till polska

Strindberg, August

Brev från Ebba Ramsay

 • SE S-HS Acc1974/62
 • Arkiv
1 odaterat brev från Ebba Ramsay (1828-1922), född Karström

Ramsay, Ebba

Brev från Vilhelm Moberg till Sven Håkansson

 • SE S-HS Acc2022/9
 • Arkiv
 • 1947-12-07
1 brev från Vilhelm Moberg till Sven Håkansson, konditor, daterat 7 december 1947
Håkansson drev Gunnings Konditori Eftr. i Eskilstuna från 1940-talet till slutet av 1960-talet

Moberg, Vilhelm

Diverse material

 • SE S-HS Acc1974/57
 • Arkiv
 • 1885 - 1943
3 omslag innehållande:
1. Inbjudningskort med mera till grosshandlare Axel Abrahamson åren 1885-1912
2. Carl O. Segerbergs exlibris, kliché
3. Brev från psykiskt sjuka personer från bland annat Konradsbergs mentalsjukhus, åren 1933-1943. Det omslaget är spärrat. Kontakta Handskriftssamlingen

Segerberg, Carl O.

Ellen Key: Brev

 • SE S-HS Acc1974/20
 • Arkiv
 • 1875 - 1920
Kopior på brev från Ellen Key till Urban von Feilitzen 23/7 1875, till Viktor Rydberg 17/3 1889, till Hilma Angered-Strandberg, till Oscar Levertin 20/12 1898, till Martha Edlic 28/1 1905, till Karl Warburg 8/6 1917, till Lotta Scholander 17/10 1917, till Tolfterna 1919, och till J.A.G och Eva Acke 27/1 1920

Key, Ellen

Erland Nygrens arkiv

 • SE Q Handskrift 220
 • Arkiv
 • 1940 - 2018
Arkivet omfattar i huvudsak ekonomiska handlingar och korrespondens.

Nygren, Erland

Greta Gerells samling

 • SE S-HS Acc1973/113
 • Arkiv
 • 1905 - 1959

Kapsel 1 innehåller:
- 30 st. brev från Harriet Bosse till Greta Gerell daterade 1946-1959 varav ett odaterat
- 6 st brev från Anne-Marie Wyller (född Strindberg) till Greta Gerell daterade 1949-1951
- 1 brev från Dagmar Möller till Greta Gerell daterat 1950
- 1 brev från Albert Ranft till Harriet Bosse daterat 1905. Kuvert med August Strindbergs påskrift: Fru Inez Ahlqvist från H. B-e genom Aug Sg.
- Meddelande från Harriet Bosse, odaterat. Visitkort med Harriet Bosses namnteckning. Fragment av maskinskrivet manuskript
- 2 st fotografier av målningar/rollporträtt av Harriet Bosse
- Manuskript av Greta Gerell "Om Harriet Bosse"

Kapsel 2 innehåller:
Ett exemplar av trycket Strindbergs brev till Harriet Bosse, Natur och kultur, Stockholm 1932. Med dedikation till Greta Gerell från Harriet Bosse. I trycket ligger ett vykort från Harriet Bosse samt ett rollfotografi och ett porträtt av Harriet Bosse

Gerell, Greta

Henrik Thormans papper

 • SE S-HS Acc1976/6
 • Arkiv
Innehåller:
Brev till och från Henrik Thorman, 6 omslag
Brev till Elisabeth Thorman, 2 omslag
Brev från "modern till fadern", 2 omslag
Brev från "fadern till modern", 2 omslag
Intyg från Henrik Thorman till dottern Elisabeth Thorman, 1 omslag
Diverse, 1 omslag
En räkenskapsbok
Fotografier på "modern" och "fadern", 2 st

Thorman, Henrik

Lars Hamberg: förteckning över mottagna brev

 • SE S-HS Acc1991/31
 • Arkiv
 • 1991
Förteckning över brev, sända till Lars Hamberg i Helsingfors, och överlämnade till Åbo akademis bibliotek. 13 s., elstatkopior av maskinskrivna blad

Hamberg, Lars

Släkten Ostwald: Brev

 • SE S-HS Acc1995/107
 • Arkiv
 • 1913-1981
Brev till Vivi f. Ostwald och Frey Sahlström; Ivar Ostwald; Sigurd Ostwald; Eric och Margit Ostwald m.fl.

Thorsten Jonsson: Brev till Axel Strindberg

 • SE S-HS Acc1983/137
 • Arkiv
 • 1933 - 1946
Innehåller ett kuvert med kopior av brev från Thorsten Jonsson till Axel Strindberg daterade 1933-1946
Originalen har Axel Strindberg skänkt till Thorsten Jonssons änka Else Jonsson

Jonsson, Thorsten

Beställningar


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.