Botaniker

Taxonomi

Kod

Omfattningsanmärkning(ar)

Källanmärkning(ar)

  • https://id.kb.se/term/sao/Botaniker

Visningsfältsanmärkningar

Hierarkiska begrepp

Botaniker

Jämförbara termer

Botaniker

Relaterade termer

Botaniker

4 Arkivbeskrivning resultat för Botaniker

4 resultat direkt relaterade Uteslut snävare termer

Brev från Nils Lilja till Per Magnus Lindh

  • SE S-HS Acc2006/147
  • Arkiv
  • 1841
Ett brev från botanikern och författaren Nils Lilja till brukspatronen Per Magnus Lindh (1807-1843), som övertog boktryckeri- och förlagsfirman N. M. Lindh i Örebro, efter fadern Nils Magnus Lindhs (1775-1835) död. N. M. Lindh som i sin tur övertagit verksamheten år 1789 från sin äldre bror Johan Per Lindh (1757-1820). Brevet från Nils Lilja är daterat i Lund den 21 mars 1841 och rör några översända provmanuskriptark (sannolikt till författarens "Handbok i de odlade vexternas flora och deras kultur", som utkom hos Lindh 1842-1843). Dessutom diskuterar Lilja takten på manuskriptarkens och korrekturavdragens sändande samt kontraktskrivande.

Lilja, Nils

Carl von Linné: skrifter

  • SE S-SBS 288 Li 2
  • Arkiv
  • 1735 - 1955
Samling av skrifter av Linné till och med 1955; även skrifter utläggande och kommenterande Linnés verk tryckta före 1800 oavsett land och språk

Kungliga biblioteket

Sten Selanders samling

  • SE S-HS L266
  • Arkiv
  • 1919--1955
Samlingen består av Selanders manuskript till egna dikter, samt till pjäser, artiklar och föredrag i olika ämnen. Vidare finns det anteckningsböcker och pressklippsalbum. Dessutom ingår Anders Billgers manuskript till avhandlingen "Sten Selander som litteraturkritiker fram till 1936".

Selander, Sten

Beställningar


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.