1654-1718 (karolinska tiden, Sverige)

Taxonomi

Kod

Omfattningsanmärkning(ar)

Visningsfältsanmärkningar

Hierarkiska begrepp

1654-1718 (karolinska tiden, Sverige)

Jämförbara termer

1654-1718 (karolinska tiden, Sverige)

Associated terms

1654-1718 (karolinska tiden, Sverige)

1 Resultat för 1654-1718 (karolinska tiden, Sverige)

1 resultat direkt relaterade Uteslut snävare termer


Kungliga Biblioteket
Kontakta oss