1500-talet

Taxonomi

Kod

Omfattningsanmärkning(ar)

Visningsfältsanmärkningar

Hierarkiska begrepp

1500-talet

Jämförbara termer

1500-talet

Associated terms

1500-talet

2 Resultat för 1500-talet

2 resultat direkt relaterade Uteslut snävare termer

Kungliga förordningar från 1500-talet och 1600-talet

  • SE S-HS Acc2006/20
  • Arkiv
  • 1534--1617

46 kungörelser, förordningar m.m. 1500- och 1600-talsavskrifter efter 1500-talsoriginal från åren 1534, 1537, 1541, 1552, 1554/1617, 1559, 1562-63, 1566-68, 1571-76, 1580, 1583, 1585-87, 1589-93, 1596 och 1599. Fem av dessa (13/1 1566, 21/1 1567, ...

Släkten von Essens släktbok

  • SE S-HS Acc 2014/22
  • Arkiv
  • Ca 1560-2002

Bok med handskrivna anteckningar om födslar och släktförhållanden.


Kungliga Biblioteket
Kontakta oss