Autografer

Taxonomi

Kod

Omfattningsanmärkning(ar)

Källanmärkning(ar)

 • https://id.kb.se/term/sao/Autografer

Visningsfältsanmärkningar

Hierarkiska begrepp

Autografer

Jämförbara termer

Autografer

Relaterade termer

Autografer

5 Arkivbeskrivning resultat för Autografer

5 resultat direkt relaterade Uteslut snävare termer

Diverse autografer

 • Acc1983/29b
 • Arkiv
Ursprungligen 8 autografer. Vid katalogiseringen i Arken finns enbart 3 autografer kvar.
I nuläget autografer av Sickan Carlsson, Eric Dahlström och Ulla Billquist.
Ursprungligen även autografer av Bertil Boo, Karin Ekelund, Gunnar Hahn, Edvard Persson och Tollie Zellman

Stockholms bokauktionskammare

Hjalmar Falks samling

 • SE S-HS L189
 • Arkiv
 • 1851--1900

Samlingen innehåller mottagna och insamlade brev:
Brev till Hjalmar Falk.
1892-1900
Anm. Ett brev innehåller ett fotografi av avsändaren; Regina Bobeck (1843-1913), f. Kylberg, konstnärinna.

Brev mellan andra (samlade av Hjalmar Falk).
1851-1898
(Ett brev innehåller ett fotografi av avsändaren; Regina Bobeck (1843-1913), f. Kylberg, konstnärinna.)

Falk, Hjalmar

Liggare: Societémedlemmarnes namnteckningar

 • SE S-HS Acc2021/67
 • Arkiv
 • 1890-1922
Inbunden liggare med årsvisa namnlistor.
-1890-1986 består av namnlistor skrivna av en person (eller ett fåtal personer)
-1896-1922 består av namnlistor där respektive person på listan verkar ha skrivit in sig själv.
"Namn", "Bostadslägenhet" och "Antal personer" framgår.
Dessa utgörs huvudsakligen av namnkunniga personer från 1890-1920-talet. (Bl.a.: August Strindberg)
Samma namn återkommer flera gånger i volymen.
Liggarens ursprung framgår inte.

Per W. Hanssons och Sven M. Hanssons handskriftssamling

 • SE S-HS Acc1998/26
 • Arkiv
Samlingar av autografer, brev, teckningar och manuskript från svenska och utländska kungligheter, furstar, statsmän, författare, artister, präster, militärer, forskare m.fl..

Hansson, Per W.

Tryckt bok undertecknad av Kejsar Leopold I m.fl.

 • SE S-HS Acc1968/1
 • Arkiv

Titel:
"Articuli Posonien:
Articuli Dominorum Praelatorum, Baronum, Magnatum & Nobilium…"

Tryckt bok med underskrift och sigill av tysk-romerske kejsaren Leopold I, en ärkebiskop m.fl.

Beställningar


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.